V Trnave zasadala jedna z Rád KBS

Dnes sa na Arcibiskupskom úrade v Trnave zišli členovia Rady Konferencie biskupov Slovenska pre migrantov, utečencov a pútnikov na svojom pravidelnom stretnutí.

Na úvod zasadania Rady pre migrantov, utečencov a pútnikov sa jej členovia spoločne pomodlili a potom sa im úvodným slovom prihovoril trnavský apoštolský administrátor Mons. Ján Orosch, ktorý je jej predsedom. V príhovore zazneli aj myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI. z jeho tohoročného posolstva k 98. svetovému dňu migrantov a utečencov.
 
Konzultorka Pápežskej rady pre migrantov a utečencov Alžbeta Koválová, ktorá zastupovala KBS na nedávnej konferencii o aktivitách Cirkvi v oblasti pastorácie migrantov v Ríme, referovala prítomným o jej priebehu a záveroch.
Povedala, že účastníci konferencie vystupovali so zaujímavými príspevkami, v ktorých predstavovali aktivity v oblasti apoštolátu na mori.
Malou zaujímavosťou je, že Slovensko síce more nemá, zato však má niekoľkých kadetov, ktorí sa v Bratislave pripravujú na službu v námorníctve.
Ďaľšou zaujímavosťou na konferencii v Ríme bol i príspevok kaplána, ktorý prežil na vlastnej koži stroskotanie talianskej výletnej lode Costa Concordia.
 
Biskup Ján Orosch zasa referoval členom Rady pre migrantov, utečencov a pútnikov, aké aktivity na tomto poli boli vyvinuté v už skoro uplynulom roku 2012 na území Slovenska.
 
O rôznych pastoračných aktivitách medzi migrantmi, utečencami, či pútnikmi referovali aj ostaní členovia Rady.
 
Zasadanie Rady KBS pre migrantov, utečencov a pútnikov sa skončilo v neskorých popoludňajších hodinách.
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Trnave zasadala jedna z Rád KBS

Zasadanie Rady KBS pre migrantov, utečencov a pútnikov na ABÚ v Trnave

NOVINKY