V Trnave zasadala Misijná rada Pápežských misijných diel

TRNAVA 24. marca 2014 - Vo štvrtok 20. marca dopoludnia sa na Arcibiskupskom úrade v Trnave konalo zasadanie Misijnej rady Pápežských misijných diel na Slovensku (ďalej len PMD). Stretnutie na základe poverenia arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, predsedu Rady KBS pre misie, viedol národný riaditeľ PMD P. Viktor Jakubov.

Stretnutie Misijnej rady PMD začali svätou omšou v kaplnke trnavského Arcibiskupského úradu. Hlavným celebrantom bol trnavský arcibiskup Ján Orosch. V homílii sa arcibiskup Orosch na základe encykliky bl. Jána Pavla II. Redemptoris missio zameral na potrebu a aktuálnosť misijného poslania Cirkvi, ktoré patrí k jej základným charakteristikám. Toto poslanie má prenikať vieru všetkých kresťanov, osobitne kňazov. Zdôraznil, že kňazi nesmú strácať svoju identitu reprezentovať Krista v každom prostredí a ich prvým záujmom majú byť záujmy Krista. Veriaci potrebujú prehĺbenú katechézu o podstate a poslaní Cirkvi.
 
Po svätej omši nasledovala pracovná časť stretnutia, počas ktorej národný riaditeľ PMD prezentoval nové logo, ciele, štruktúru a históriu vzniku PMD vo svete a na Slovensku. Zároveň sa vytýčili ciele Misijnej rady PMD na rok 2014 a ich realizácia. Ide hlavne o zvyšovanie povedomia misijného ducha a organizovanie materiálnej pomoci pre činnosť misií vo svete. Centrom aktivít bude príprava Misijnej nedele, ktorá sa koná v predposlednú októbrovú nedeľu. Medzi ďalšie aktivity patrí získavanie členov a sponzorov PMD, aktivity v školách a vo farnostiach, zakladanie misijných klubov, pravidelné modlitby za misie, propagácia a vydávanie časopisu Svetové misie. V neposlednom rade to bude príprava júnového stretnutia Národnej misijnej rady za účastí všetkých slovenských cirkevných inštitúcií pracujúcich v misiách. Stretnutie v "slovenskom Ríme", ktoré sa nieslo v srdečnom a bratskom duchu, zakončili diskusiou, modlitbou a požehnaním trnavského arcibiskupa Jána Oroscha.
 
Jozef Gallovič
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Trnave zasadala Misijná rada Pápežských misijných diel

Stretnutie prebiehalo v zasadačke trnavského Arcibiskupského úradu. (foto: Matúš Marcin)

NOVINKY