V Trnave si svätou omšou pripomenuli storočnicu narodenia biskupa Pavla Mária Hnilicu

TRNAVA 31. marca 2021 - V katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave si v utorok 30. marca pripomenuli 100. výročie narodenia Mons. Pavla Mária Hnilicu SJ, tajne konsekrovaného biskupa v časoch komunistickej totality, veľkého horliteľa Fatimského posolstva, ktorý v Pánovej vinici pracoval po boku pápežov Pavla VI. i Jána Pavla II.

Spomienkovej svätej omši v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave predsedal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, ktorý v jej úvode okrem iného uviedol, že pre „nás Trnavčanov je to vyznačenie, koho tu v katedrále máme pochovaného“. Zároveň poukázal na silné pronárodné cítenie zosnulého biskupa Pavla Hnilicu SJ a na jeho veľkú úctu k nášmu slovenskému národu.
 
Trnavský arcibiskup citoval slová listu otca biskupa Pavla Hnilicu SJ z roku 1972: „Som Slovák, na tom nemožno nič meniť. Za to sa nemusím hanbiť, a mám právo biť a hlásať sa za Slováka do smrti. Nikto mi to nemôže poprieť a zabrániť. Nikto nemá právo obrať ma o moju otčinu, o moju vlasť. Som Slovák a nikdy v živote som žiadnemu Slovákovi neublížil, len pomohol, vždy, ako som len mohol a vedel. Som Slovák, moja vlasť je Slovensko. Túto vlasť milujem, k nej sa hlásim... Slovensko dnes cudzím duchom ovládané. Nie duch našich otcov, predkov vládne na Slovensku.“
 
Kazateľom na spomienkovej svätej omši bol páter Peter Šabo z klerického združenia Dielo Ježiša Veľkňaza. Svätú omšu z katedrály, z dôvodu neustále pretrvávajúcich protiepidemiologických obmedzení verejných bohoslužieb, vysielalo Tlačové oddelenie Arcibiskupského úradu online prostredníctvom facebookového profilu a internetového portálu Trnavskej arcidiecézy. Záznam zo spomienkovej svätej omše sa nachádza na tomto linku, kde si môžete vypočuť celú homíliu a zhliadnuť celú svätú omšu.
 
TO ABU informoval Lukáš Blažo
 
V Trnave si svätou omšou pripomenuli storočnicu narodenia biskupa Pavla Mária Hnilicu

Výzdoba k spomienkovej svätej omši na 100. výročie narodenia biskupa Hnilicu. (Foto: Lukáš Blažo)

SPRÁVY

 

NOVINKY