V Trnave si pripomenuli rok od úmrtia biskupa Kaľatu

TRNAVA 29. augusta 2019 - Dnes si v Trnave spomienkovou svätou omšou Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, patróna katedrálneho chrámu, pripomenuli prvý rok uplynulý od úmrtia jedného z troch, za komunistickej diktatúry tajne vysvätených biskupov zo Spoločnosti Ježišovej, ktorých telesné pozostatky spočívajú v krypte pod trnavskou katedrálou.

Svätú omšu celebroval trnavský arcibiskup Ján Orosch. Spolu s ním koncelebrovali rehoľní kňazi zo Spoločnosti Ježišovej, aulisti Trnavskej arcibiskupskej kúrie a niektorí kňazi Trnavského dekanátu. V úvode svätej omše jej hlavný celebrant pripomenul dôležité míľniky zo života biskupa Dominika Kaľatu, SJ. Podotkol, že je až neuveriteľné, koľké udalosti sa dokázali zmestiť do jedného ľudského života. Biskupa Kaľatu nazval skutočným misionárom, ktorého v jeho misionárskej službe pre šírenie Božieho kráľovstva nedokázali ani za totality zastaviť žiadne hranice.
 
Kazateľom na spomienkovej svätej omši bol páter Ján Benkovský, SJ, predstavený rehoľnej komunity Spoločnosti Ježišovej v Piešťanoch. V homílii sa zameral na zdôraznenie pilierov ignaciánskej spirituality. Vyzdvihol aj príklad biskupa Dominika Kaľatu, SJ, ktorý práve cez piliere duchovných cvičení a duchovných rozhovorov dokázal vplývať a priťahovať k Bohu aj mnohých mladých ľudí.
 
Záver svätej omše sa odohral v krypte Katedrály sv. Jána Krstiteľa, pri hrobke biskupa Dominika Kaľatu, SJ. Tu kňazi, prítomní na svätej omši, na čele s trnavským arcibiskupom predniesli modlitbu za nesmrteľnú dušu tohto pred rokom zosnulého jezuitského biskupa. Celú spomienkovú slávnosť zakončili spevom chválospevu a záverečným požehnaním.
 
V Trnave si pripomenuli rok od úmrtia biskupa Kaľatu

Spomienkovú svätú omšu Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa pri prvom výročí úmrtia biskupa Dominika Kaľatu, SJ celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Spolu s ním koncelebrovali rehoľní kňazi zo Spoločnosti Ježišovej, aulisti Trnavskej arcibiskupskej kúrie a niektorí kňazi Trnavského dekanátu. (Foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY