V Trnave sa tento mesiac uskutoční šiesty ročník konferencie Big Fish

TRNAVA 6. mája 2015 - V Trnave sa v sobotu 16. mája uskutoční šiesty ročník konferencie Big Fish. Určená je pre vedúcich spoločenstiev, animátorov a aktívnych mladých ľudí.

Spoločnou témou šiesteho ročníka konferencie Big Fish je „hľadajte, čo sa páči Pánovi“. V poobednej časti je pripravený program, v ktorom sa budú účastníci učiť dôvere, že Pán nás môže použiť ako učeníkov, keď ich rozposlal do rôznych miest a dedín slúžiť v jeho mene. V programe je svätá omša s modlitbou chvál v Kostole sv. Jozefa, vystúpenia Pavla Streža, worshipového tímu Považie v Kine Hviezda, svedectvá a skupinky.

"Tento rok sa na konferencii chceme ponoriť do jednoty s naším nebeským Otcom, ale nie ako individuality, každý sám za seba, ale práve v jednote spoločenstva, ako je to veľkou túžbou samého Ježiša (Jn 17). A keďže nechceme, aby to bola len konferencia, kde budeme prijímať ako pasívni poslucháči, popoludní vychádzame do mesta práve v tom zjednotení s Otcom, ktoré dopoludnia budeme prežívať, aby sme ho ponúkli aj ostatným ľuďom v tomto meste. Svedčiť môžeme rôznymi spôsobmi, ktoré sme pripravili a v ktorých veríme že si každý nájde svoje miesto. Deň zakončíme modlitbou chvál, kde si budeme svedčiť o tom, čo Boh bude konať v ten deň. Bude teda možné počas tejto konferencie čerpať, učiť sa, svedčiť, odovzdávať, ale predovšetkým ju prežiť v jednote s naším Otcom a medzi sebou navzájom," hovorí Ondrej Chrvala. Viac informácii je možné nájsť na stránke www.bigfish.abu.sk.
 
zdroj: www.tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Trnave sa tento mesiac uskutoční šiesty ročník konferencie Big Fish

Na ilustračnom foto - banner tohoročnej konferencie Big Fish. (zdroj foto: www.bigfish.abu.sk)

NOVINKY