V Trnave sa konala Celoslovenská ekumenická bohoslužba

TRNAVA 21. januára 2020 - V sobotu 18. januára sa na celom svete začal Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý vyvrcholí na Sviatok obrátenia sv. Pavla, 25. januára. V Trnave sa pri tejto príležitosti v nedeľu 19. januára konala Celoslovenská ekumenická bohoslužba.

Zástupcovia Rímskokatolíckej, Gréckokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi sa spolu so zástupcami kresťanských cirkví, ktoré sú zjednotené v Ekumenickej rade cirkví v Slovenskej republike, stretli v uršulínskom Kostole sv. Anny v Trnave na Ekumenickej bohoslužbe prenášanej v priamom prenose i Rozhlasom a televíziou Slovenska na Dvojke.
 
Téma tohtoročného týždňa modlitieb za jednotu kresťanov hovorí o stroskotaní apoštola Pavla, keď sa v okovách plaví do Ríma. Stroskotancov sa ujali obyvatelia Malty a s ľudskosťou ich hostili tri mesiace. Členovia združenia s názvom „Kresťania na Malte pospolu“ (Christians Together in Malta) vybrali ako motto biblický verš zo Skutkov apoštolov: „Preukázali nám neobyčajnú láskavosť“ (28,2). Na Celoslovenskej ekumenickej bohoslužbe v trnavskom Kostole sv. Anny tento úryvok zo Skutkov apoštolov predniesli štyria lektori v úlohách rozprávača, rozprávačky, sv. Pavla a Malťanky.
 
Predseda Konferencie biskupov Slovenska a bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vo svojom príhovore poukázal na skutočnosť, že v minulosti sme ako kresťania prišli o jednotu práve prílišným tlačením na presadzovanie vlastného názoru bez pokory. Na toto nesmieme zabúdať i v súčasnosti práve preto, lebo jednota je veľmi krehká. Pri vzájomnom stretávaní sa musíme viac odovzdávať veci do Božích rúk a spoliehať sa na Jeho riešenia. Bratislavský arcibiskup nezabudol spomenúť i skutočnosť, že v posledných dňoch sa Slovensko veľmi vzácne spojilo v pomoci Prešovu po tragédií, ktorá sa tam koncom minulého roka stala, čo vzácne prepojil práve s témou jednoty medzi kresťanmi.
 
Celoslovenskú ekumenickú bohoslužbu v Trnave dopĺňali svojím hudobným umením za Katolícku cirkev spevácky zbor CHORUS SALVATORIS s dirigentom Róbertom Mesárošom a za Ekumenickú radu cirkví v Slovenskej republike spevokol Stafides - Pezinok s dirigentkou Alenou Nagyovou. Organový doprovod zabezpečil Marek Cepko a na husliach hral Martin Smolko.
 
V závere ekumenickej bohoslužby zaznel príhovor riaditeľa Cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky JUDr. Jána Jurana. Po jeho príspevku prečítal generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ivan Eľko výzvu Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike, ktorej je predsedom, sestrám a bratom vo viere v Pána Ježiša Krista, ako i všetkým občanom Slovenska. Po ekumenickej bohoslužbe sa na pozvanie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha zástupcovia Rímskokatolíckej, Gréckokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi spolu so zástupcami kresťanských cirkví, ktoré sú zjednotené v Ekumenickej rade cirkví v Slovenskej republike, stretli v priestoroch trnavského Arcibiskupského úradu i na spoločnom bratskom agapé.
 
V Trnave sa konala Celoslovenská ekumenická bohoslužba

V Trnave sa pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v nedeľu 19. januára 2020 konala Celoslovenská ekumenická bohoslužba v uršulínskom Kostole sv. Anny. (Foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY