V Trnave otvoria výstavu fotografií z rómskej obce Lomnička

TRNAVA 9. mája 2018 - "Čhavóre, brána" - je názov výstavy, ktorá prezentuje fotografie študentov a pedagógov. Vznikli v rómskej obci Lomnička počas tvorivej dielne študentov predmetu Žurnalistická fotografia na FMK UCM v Trnave. Vernisáž sa uskutoční v stredu 9. mája 2018 o 16:00 h v Divadle Jána Palárika v Trnave. Výstavu uvedú Peter Lančarič a Jozef Sedlák. Súčasťou výstavného projektu je aj zbierka ošatenia. Veci môžete priniesť každý deň do budovy UCM v Jame.

Vystavujúci študenti: Aneta Kmecová, Monika Cibulová, Patrícia Beličková, Patrícia Cigánová. Vytavujúci autori: Ľubomír Hajdučík, Peter Lančarič, Jozef Sedlák.

"Fotografický obraz sa pre nás stal metaforickou bránou, cez ktorú sme vstupovali (síce s určitými obavami) do sveta, ktorý sme sprostredkovane vnímali z médií. Tento svet nám počas troch dní otváral aj miestny farár Štefan Hrbček, ktorý s nami navštívil viacero domácností rómov a trpezlivo vysvetľoval špecifiká svojho poslania v tejto čisto rómskej dedine. Fotografovali sme formačný pobyt rómskych detí u sestier františkánok v ich pastoračnom centre v Lomničke. V sobotu sme fotografovali svadbu a krst rodiny s 11 deťmi. „Študenti intuitívne reagovali na súčasné stereotypy v žurnalizme a v dokumentárnej fotografie. V množstve záberov sa objavili zábery s analytickou hodnotou, skúmajúce nielen povrch (fasády domov, ulicu, dvory, dizajn tváre detí a starých ľudí, záhrady, potok a pod.), ale aj vnútro problému - kontroverznú intimitu rómov v ich domácom prostredí, ktorú neradi ukazujú“ tvrdí doc. Jozef Sedlák.
 
„Obec Lomnička na severnom Spiši bola kedysi čisto nemecká obec. Posledný nemeckí obyvatelia z nej násilným a núteným spôsobom odišli po druhej svetovej vojne. Domy boli skonfiškované a neskôr odpredané Rómom. Lomnička je dnes čisto rómska obec. Hovorí sa o nej aj ako o detskej obci, keďže vekový priemer je 18 rokov," približuje históriu obce Peter Lančarič.
 
Podľa študentky Anety Kmecovej sa "dá odtiaľ odísť z rôznymi pocitmi. Môžeme túto skutočnosť súdiť, ignorovať, pomáhať, alebo o nej aspoň povedať ďalej. My Slováci máme totiž niekoľko menších Afrík hneď za rohom. A keď už pre nikoho iného, pre tie deti sa oplatí bojovať určite.“ Monika Cibulová dodáva: „My sme sa rozhodli pomôcť zbierkou oblečenia pre malé deti, ktoré častokrát behali bez topánok, či ponožiek. Nie preto, aby sme im ukázali, že dostanú veci vždy zadarmo, ale preto, aby videli, že ich vnímame ako ľudí a aby sme ukázali ich rodičom, že nie každý chce len využiť ich biedu na úkor vlastného zisku, ako nám to počas týchto dní veľa z nich vyčítalo.“ Patrícia Beličková neskrýva odhodlanie. „O takýchto veciach treba hovoriť. Treba ich ukazovať. Pretože nevedomosť veľmi otupuje mozog. Chceme aspoň niečím pomôcť. Preto robíme túto výstavu. Preto robíme zbierku pre ľudí z Lomničky. A preto sa tam určite ešte vrátime.“
 
Výstava potrvá do 30. júna 2018.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
V Trnave otvoria výstavu fotografií z rómskej obce Lomnička

Obec Lomnička na severnom Spiši bola kedysi čisto nemecká obec. Posledný nemeckí obyvatelia z nej násilným a núteným spôsobom odišli po druhej svetovej vojne. Domy boli skonfiškované a neskôr odpredané Rómom. Lomnička je dnes čisto rómska obec. Hovorí sa o nej aj ako o detskej obci, keďže vekový priemer je 18 rokov. (Foto: Jozef Sedlák)

SPRÁVY

 

NOVINKY