V Trnave oslávili život Cirkvi z Eucharistie

TRNAVA 22. júna 2022 - Sviatok Božieho Tela sa slávi vždy vo štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice. V Trnave sa slávnostná svätá omša spolu s eucharistickou procesiou konala v nedeľu 19. júna.

V Katedrále sv. Jána Krstiteľa sa slávnosť Božieho Tela začala predpoludňajšou svätou omšou, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Ján Orosch. Celá slávnosť bola venovaná práve nášmu daru od Boha - Eucharistii. Trnavský arcibiskup sám zdôraznil: „Cirkev žije z Eucharistie, bez nej nevieme existovať.“ Jeho slová boli veľmi trefné a povzbudivé, pretože my kresťania máme naozaj nenahraditeľnú možnosť žiť náš život naplno vďaka Hostii - živému Kristovi, ktorú prijímame pri svätom prijímaní. Vyznávači iných náboženstiev sa divia pri zmienení, že my kresťania môžeme prijímať samotného Boha v podobe chleba. Otec arcibiskup ďalej zdôraznil, že aj napriek napätiu, vojne, konfliktom, či novým chorobám, s Bohom a s Eucharistiou si vieme poradiť. Netreba sa dať znechutiť, ale aj cez ťažkosti vytrvalo pokračovať ďalej na ceste spásy.
 
Veriaci sa po svätej omši vydali na procesiu, ktorá začala pri prvom zastavení - v jednej z bočných kaplniek priamo v katedrále. Procesia kňazov spolu s Oltárnou sviatosťou pod baldachýnom následne viedla cez Hornopotočnú ulicu, Horné bašty a Štefánikovu ulicu k druhému zastaveniu - k oltáriku pred jezuitským Kostolom Najsvätejšej Trojice. Ďalej pokračovala k františkánskemu Kostolu sv. Jakuba, kde bolo tretie zastavenie. Po ulici Radlinského, cez Trojičné námestie sa veriaci dostali až k uršulínskemu Kostolu sv. Anny, kde bolo posledné zastavenie. Celá slávnosť vyvrcholila následne opäť v Katedrále sv. Jána Krstiteľa hymnom Te Deum laudamus - Teba Bože chválime. Svätú omšu aj procesiu sprevádzal spev organistu a štyria hudobníci hrajúci na trúbkach. Celková atmosféra slávnosti bola veľmi príjemná a radostná. Deti rozhadzovali lupienky ruží, ľudia sa tešili a spevom sa pridávali k hudobníkom.
 
TO ABU informovala Soňa Krajčovičová
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Trnave oslávili život Cirkvi z Eucharistie

Procesia kňazov spolu s Oltárnou sviatosťou pod baldachýnom následne viedla z Katedrály sv. Jána Krstiteľa cez Hornopotočnú ulicu, Horné bašty a Štefánikovu ulicu k druhému zastaveniu - k oltáriku pred jezuitským Kostolom Najsvätejšej Trojice, potom sprievod pokračoval ďalej.... (Foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY