V Trnave organizujú spomienkový večer "Pocta Hadriánovi Radvánimu"

TRNAVA 17. marca 2015 - Trnavská univerzita v Trnave, Arcibiskupský úrad v Trnave a Spolok svätého Vojtecha v Trnave pozývajú 26. marca 2015 o 16.30 hodine do Auly Pazmaneum Trnavskej univerzity v Trnave. Uskutoční sa tam spomienkový večer "Pocta Hadriánovi Radvánimu". Spomienka sa uskutoční pri príležitosti prvého výročia úmrtia historika, bibliografa, a publicistu, čestného občana mesta Trnava a čestného doktora Trnavskej univerzity. Záštitu nad podujatím prevzali trnavský arcibiskup Ján Orosch a rektor Trnavskej univerzity v Trnave Marek Šmid. Ďakovná svätá omša sa bude konať 28. marca 2015 o 10.00 hodine v Bazilike sv. Mikuláša.

Hadrián Radváni (16. septembra 1918 Spišská Kapitula – 26. marca 2014 Trnava) podstatnú časť svojho života žil a pôsobil v Trnave. Historik, bibliograf, archivár a publicista. Cenou mesta Trnava a titulom Čestný občan mesta Trnava bola ocenená jeho celoživotná práca - vedecká a publikačná činnosť. Konferencia biskupov Slovenska udelila H. Radvánimu Cenu Fra Angelico. V roku 1997 Trnavská univerzita ocenila jeho celoživotné dielo udelením akademického titulu Philosophiae Doctor honoris causa.
 
Hadrián Radváni je autorom viac ako 1400 bibliografiou zaznamenaných článkov a štúdií, z ktorých mnohé pred rokom 1989 vyšli pod pseudonymom alebo v strojopisných samizdatoch. Tlačou vyšlo 30 monografií a veľkých štúdií. Jeho vedeckú publicistiku reprezentujú štúdie o bernolákovcoch a ich nasledovníkoch, práce k cirkevným dejinám a neobyčajne vzácne sú príspevky k dejinám Trnavy. Medzi významné historické práce patria štúdie o minulosti škôl v Trnave, osobitne práce o Trnavskej univerzite činnej v rokoch 1635 – 1777, jej vedeckých a pedagogických pracovníkoch, jej tlačiarni a mnohostrannej knižnej produkcii.
 
Pozoruhodná bola jeho aktívna a činorodá práca v Spolku svätého Vojtecha v Trnave (SSV), kde pôsobil ako zamestnanec i člen Výboru. Má nezastupiteľnú zásluhu na obnovení SSV a rozšírení jeho členskej základne po roku 1989 vo funkcii doživotného podpredsedu Výboru SSV.
 
Z knižných vydaní verejnosť i odborníkov zaujali monografie: Slovenské učené tovarišstvo, Tri generácie Bernolákovcov, Trnavské tlačiarne, Stará Trnava v obrazoch, Trnavské kostoly, Jezuitská a Univerzitná knižnica v Trnave, Jazykové slovaciká a polyglotné tlače obsahujúce slovenčinu, Naša národná svätyňa Bazilika v Šaštíne, Panna Mária Trnavská, Bazilika svätého Mikuláša v Trnave, pred vydaním je dielo, ktoré zanechal v rukopisnej podobe. Publikoval v rozličných časopisoch, novinách a zborníkoch. Spracoval viac ako dvedesiatky archívov, usporiadal desiatky knižníc a rád pomáhal študentom pri ich diplomových prácach.
 
zdroj: www.tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Trnave organizujú spomienkový večer "Pocta Hadriánovi Radvánimu"

Na ilustračnom foto Hadrián Radváni. (zdroj foto: www.nzr.trnava.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY