V Trnave inaugurovali nového riaditeľa SSV

TRNAVA - V Trnave sa vo štvrtok 2. januára 2014 zišiel Výbor SSV pod vedením podpredsedu SSV JUDr. Jozefa Opatovského. Zo zdravotných dôvodov sa slávnostného zhromaždenia nemohol zúčastniť predseda SSV a trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Dôvodom tohto slávnostného zasadnutia bola inaugurácia nového riaditeľa SSV.

Na 9. zasadnutí Výboru SSV 17. septembra 2013 bol po odstúpení Mons. Vendelína Plevu za nového riaditeľa SSV zvolený ThDr. Ivan Šulík, PhD, dovtedajší šéfredaktor Katolíckych novín. Výbor SSV na tom istom zasadnutí schválil za nového šéfredaktora Katolíckych novín Vendelína Plevu. Na základe uznesenia č. 37/2013 do úradu riaditeľa SSV Ivan Šulík nastúpi 1. januára 2014, rovnako ako aj Vendelín Pleva tým dňom sa stáva šéfredaktorom Katolíckych novín.
 
Členovia Výboru SSV, zamestnanci SSV ako aj nový riaditeľ SSV a šéfredaktor Katolíckych novín sa zišli na slávnostnej sv. omši v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Sv. omšu koncelebrovali odstupujúci i nastupujúci riaditeľ SSV Vendelín Pleva a Ivan Šulík, tajomník SSV Daniel Dian, riaditeľ Biskupského úradu v Nitre Štefan Vallo, hovorca KBS Jozef Kováčik, dekan RK CMBF UK Marián Šuráb ako aj ďalší prítomní kňazi.
 
Hlavný celebrant, podpredseda KBS a nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák v homílii povedal: „Domov a domovina je pre nás čosi dôležité. V rodnej zemi sme rástli, v nej sme začali vnímať svet a život.... Domov bol aj miestom nášho krstu, našich prvých modlitieb, vychovával nás v láske k Bohu a ľuďom... Domovina je preto hlboký rozmer stáročí a vekov. Obohacuje myseľ i srdce, človek sa môže zastaviť a rozhliadnuť a potešiť.... V takomto duchu to chápali aj veľkí mužovia, ktorí stáli pri zrode Spolku sv. Vojtecha v roku 1870... Andrejovi Radlinskému hlavnému iniciátorovi založenia SSV, národovcovi a spisovateľovi, ako zrelej osobnosti, ako aj ďalším jeho spolupracovníkom, však poznanie pozitívnych, ale aj negatívnych vývinových premien a prúdov európskeho sveta poslúžili na to, aby sa naplno angažovali v záujme budovania a premeny nášho národa v oblasti sociálnej, duchovnej, mravnej, kultúrnej tak, aby ako tvorivý zušľachtený bol porovnateľný s inými vyspelými národmi strednej Európy a do tejto práce zapojil cez Spolok sv. Vojtecha nielen slovenskú inteligenciu, najmä duchovenstvo, ale takpovediac celý národ.“
 
V závere homílie poďakoval za doterajšiu prácu odchádzajúcemu riaditeľovi SSV Vendelínovi Plevovi a novému riaditeľovi Ivanovi Šulíkovi a jeho spolupracovníkom poprial v novom funkčnom období zodpovedné plnenie služby Cirkvi a národu. Po skončení svätej omše sa v historickej sieni SSV konala slávnostná recepcia.
 
zdroj: www.tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Trnave inaugurovali nového riaditeľa SSV

Sv. omšu s podpredsedom KBS Mons. Viliamom Judákom koncelebrovali odstupujúci i nastupujúci riaditeľ SSV Vendelín Pleva a Ivan Šulík, tajomník SSV Daniel Dian, riaditeľ Biskupského úradu v Nitre Štefan Vallo, hovorca KBS Jozef Kováčik, dekan RK CMBF UK Marián Šuráb ako aj ďalší prítomní kňazi. (zdroj foto: www.tkkbs.sk)

NOVINKY