V Trnave funguje aj duchovná služba pre ukrajinské rodiny

TRNAVA 22. marca 2022 - Vlna utečencov neobišla ani Trnavu, útočište nachádzajú v hoteli Spektrum. O ich hmotné potreby, ako aj o kurz slovenčiny sa vynikajúco stará tím hotela a dobrovoľníkov, ale bokom neostali ani potreby duše.

Do tímu dobrovoľníkov sa zapojil aj jezuita, páter Pavol Trgo, ktorý okrem vydávania stravy utečencom so skautským oddielom Jána Pavla II. slúži ukrajinským rodinám ako sprostredkovateľ útechy a pomoci od Boha. O tom, že si ho ukrajinskí utečenci obľúbili, svedčí aj veľmi familiárne oslovenie „báťuška Paša“ (otec Pavol) - a to práve preto, lebo sa s nimi modlí, vypočuje, rozpráva, dodáva nádej a úsmev.
 
TO ABU informovala Mária Kohutiarová
 

 

facebook sharing button Zdieľaj
V Trnave funguje aj duchovná služba pre ukrajinské rodiny

Do tímu dobrovoľníkov sa zapojil aj páter Pavol Trgo SJ, ktorý slúži ukrajinským rodinám aj ako sprostredkovateľ útechy a pomoci od Boha. (Foto: Archív P. Pavol Trgo SJ)

SPRÁVY

 

NOVINKY