V Trnave boli opäť ocenené najdlhšie žijúce manželské páry

TRNAVA 10. marca 2022 - V rámci Národného týždňa manželstva, ktorý sa uskutočnil 7. - 14. februára, bola možnosť nominovať manželské páry, ktoré spolu žijú už niekoľko desaťročí. Nominácie Centrum pomoci pre rodinu zbieralo do 6. februára a získalo 40 nominácií za Trnavu a 19 nominácií za Piešťany.

Centrum pomoci pre rodinu toto oceňovanie realizovalo v spolupráci s mestom Trnava. „Vďaka nomináciám sme našli tri najstaršie páry z Trnavy, ktoré boli slávnostne ocenené za ich dlhoročný manželský zväzok, a jeden manželský pár «in memoriam»,“ povedal Michal Lipovský z Centra pomoci pre rodinu.
 
Oceňovanie sa uskutočnilo 8. marca v zasadačke Trnavskej radnice za prítomnosti zástupcov a organizátorov Centra pomoci pre rodinu. Mesto reprezentovala viceprimátorka Eva Nemčovská. V rámci oceňovania boli prezentované rozhovory s ocenenými manželmi, v ktorých sa ocenení zhodli, že je dôležité sa zosobášiť, byť si verní a prejavovať si lásku počas celého manželstva. Ocenená pani Bočková sa vyjadrila, že by sa nikdy zo svojim manželom nerozišla.
 
Tento rok boli ocenené manželské páry: Ľudmila a Michal Pokorní za 69 rokov manželstva, Magdaléna a Karol Šarmíroví za 68 rokov manželstva a Anna a Jozef Bočkoví za 66 rokov manželstva. Ocenenie «in memoriam» dostali Ľudmila a Anton Slovákoví za 69 rokov manželstva.
 
Organizátorom oceňovania je Centrum pomoci pre rodinu. V meste Trnava sa takéto podujatie realizovalo po tretíkrát. S nápadom oceňovať dlhotrvajúce manželstvá prišiel Michal Lipovský z Centra pomoci pre rodinu v Trnave. Vnímal to ako potrebu ukázať mladým, že sa dá žiť v krásnom a dlhom manželskom zväzku aj niekoľko desaťročí. „Tieto krásne manželské príbehy dávajú istú nádej a povzbudenie najmä nám, ktorí sme v manželstve len nejakých desať rokov, že máme čo robiť, aby sme dosiahli takýto krásny vek,“ dodal Lipovský.
 
Centrum pomoci pre rodinu najdlhšie žijúce manželské páry ocení aj na budúci rok. Bude to už štvrtý ročník. V Centre pomoci pre rodinu veria, že na budúci rok sa oceňovanie konečne vráti do obdobia, kedy prebieha Národný týždeň manželstva, teda v mesiaci február.
 
Tento rok sa ešte podobné oceňovanie uskutoční aj v Piešťanoch. Slávnosť sa uskutoční 15. marca v priestoroch Mestskej knižnice v Piešťanoch o 14:00 h.
 
TO ABU informovalo Centrum pomoci pre rodinu v Trnave
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Trnave boli opäť ocenené najdlhšie žijúce manželské páry

Oceňovanie sa uskutočnilo 8. marca 2022 v zasadačke Trnavskej radnice za prítomnosti zástupcov a organizátorov Centra pomoci pre rodinu. Mesto reprezentovala viceprimátorka Eva Nemčovská. (Foto: Archív CPPR Trnava)

SPRÁVY

 

NOVINKY