V Trnave bežia prípravy na pochod za život

TRNAVA 19. augusta - Kňazi a veriaci Trnavskej arcidiecézy sa zapojili spolu s veriacimi celého Slovenska do organizovania Národného pochodu za život. V súčasnosti prebieha ich registrácia na túto oslavu kultúry života, ktorá sa bude konať 22. septembra 2013 v Košiciach; distribuujú sa propagačné materiály do všetkých farností Trnavskej arcidiecézy.

„Musím priznať, že sa mi veľmi páčia psy. Ale neznesiem, keď pes zaberá miesto dieťaťu.“ (bl. Matka Tereza)
 
  • Čo je misiou a posolstvom Národného pochodu za život?
Misiou Národného pochodu za život je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť vo všetkých oblastiach života.
 
Národný pochod za život je celoslovenské stretnutie ľudí, ktorí sú presvedčení, že život každého človeka by mal byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky a mala by byť rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť. Rovnako by mala byť chránená a podporovaná rodina založená manželstvom muža a ženy, pretože v rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života každého človeka.
 
Národným pochodom za život sa chceme vyjadriť za zmeny v spoločnosti, ktoré by viedli k ochrane práva na život a dôstojnosti pre každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Potrebu týchto zmien pociťujeme predovšetkým v oblastiach ľudských práv, legislatívy, školstva, zdravotníctva a médií.
 
Národný pochod za život je platformou na spoločné vyjadrenie jednoznačného, ale zároveň pokojného stanoviska „za život“ všetkých organizácií a jednotlivcov, ktorí sa hlásia k hnutiu za život.
 
Pochodom chceme vyjadriť, že v súčasnosti už nestačí byť za život iba v našom súkromí, ale je potrebné sa aj verejne vyjadriť za ochranu života a vyžadovať zmeny vedúce k jeho ochrane.
 
Pochodom chceme vyjadriť tiež nesúhlas so všetkými formami potierania ľudskej dôstojnosti a útokmi proti ľudskému životu, zvlášť počas prenatálneho vývinu človeka.
 
Pochody za život sú najčastejšou formou, ktorú používa hnutie za život vo svete na vyjadrenie svojich postojov. Národným pochodom za život sa tak aj slovenské hnutie za život pripája k celosvetového hnutiu.
Vždy aktuálnou výzvou pre každého z nás zostáva snažiť sa ochraňovať život každého človeka v rámci možností každého jednotlivca, rodiny, skupiny, organizácie, inštitúcie, iniciatívy či zoskupenia.
 
 
„Humanita spočíva v tom, že žiadny človek nie je nikdy obetovaný pre nejaký cieľ.“ (A. Schweitzer)
 
  • Ako podporiť Národný pochod za život?
Národný pochod za život je možné podporiť potrebným finančným milodarom cez webovú stránku na www.pochodzazivot.sk alebo cez duchovného otca farnosti.
Ďalšou možnosťou, ako podporiť Národný pochod za život, je kúpiť si za odporúčaný príspevok tričká a náramky pochodu, ktoré sú k dispozícii. Farebnosť a veľkosti si môžete pozrieť na www.pochodzazivot.sk.
Objednať si ich môžete cez e- mail objednavky@pochodzazivot.sk.
Tím Národného pochodu za život vyjadruje vďaku za každú podporu.
 
 
„Ak je matke dovolené zabiť vlastné dieťa, čo bráni, aby sme sa nemohli zabíjať navzájom?“ (bl. Matka Tereza)
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Trnave bežia prípravy na pochod za život

SPRÁVY

 

NOVINKY