V Trebaticiach prežívali Advent aj s rorátmi

TREBATICE 12. decembra 2022 - V Trebaticiach oslávili sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie už pred svitaním. Vo štvrtok 8. decembra sa o 6.30 h konali roráty pripomínajúce vznešenú spoluprácu Panny Márie na diele spásy sveta.

Ako ľudstvo kráčalo vo tmách pred narodením Krista, tak aj veriaci sa vybrali do kostola ešte pred úsvitom na adventnú rannú bohoslužbu. Trebatický chrám bol tmavý, len mnohými svetielkami ožiarený oltár symbolizoval Ježiša, pravé svetlo sveta.
 
V posvätnej  atmosfére sa k ľudu prihovoril miestny farár vdp. Marián Díreš: „Panna Mária bola počatá bez poškvrny dedičného hriechu - archanjel Gabriel ju v súlade s Božím rozhodnutím oslovil „milosti plná“. Aj my máme príležitosť pokáním nadobudnúť milosť posväcujúcu. V Advente sme pozvaní odpútať sa od materiálna a zhonu, sústrediť sa na duchovné veci a roznecovanie lásky.“
 
„Zdravas, Mária, milosti plná“ - po svätej omši pri spoločnej modlitbe radostného ruženca si všetci ešte viacej uvedomili tajomstvo dnešného sviatku. Aj spev melodickej adventnej piesne pozdvihol mysle prítomných veriacich. Ich srdcia boli naplnené pokojom, prekonaním rannej pohodlnosti mohli začať deň s radosťou a priniesť ju k svojim rodinám.
 
TO ABU informovala Kamila Meyer
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Trebaticiach prežívali Advent aj s rorátmi

Ako ľudstvo kráčalo vo tmách pred narodením Krista, tak aj veriaci sa vybrali do kostola ešte pred úsvitom na adventnú rannú bohoslužbu. (Foto: Juraj Jankech)

NOVINKY