V Šúrovciach mohli diváci vidieť hranú krížovú cestu očami mladých

ŠÚROVCE 31. marca 2018 - Na Kvetnú nedeľu, 25. marca mladí zo Šúroviec, v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom, už po šiestykrát pripravili hranú krížovú cestu.

Počas krížovej cesty si diváci mohli priblížiť tajomstvo Ježišovej bolesti a utrpenia, a tak spojiť svoje srdcia s Kristovým. Jednotlivé zastavenia boli sprevádzané hovoreným slovom, vďaka ktorému si všetci mohli hlbšie uvedomiť, že rovnako ako niekedy v živote zakúšajú utrpenie, trpel aj Ježiš za hriechy ľudí. Mohli sa zamyslieť nad svojimi životmi, posilniť sa vo viere a očistiť si srdcia. Herci sa vžili do svojich rolí natoľko presvedčivo, že v oku nejedného veriaceho sa zablysla slza. Autentickosť tejto udalosti veriaci prežili aj vďaka kostýmom rímskych vojakov, drevenému krížu, či ostatných hodnoverných rekvizít.
 
Pri zrode krížovej cesty bol inšpiráciou film Umučenie Krista od Mela Gibsona, z ktorého bola použitá aj hudba. Veriaci si vďaka hudbe, ktorá krížovú cestu obohatila, mohli uvedomiť jej hlbší rozmer. V tejto tradícii chcú mladí aj naďalej pokračovať, pretože nevšedný zážitok z tejto udalosti pomáha veriacim urobiť krok vpred v ich duchovnom živote. Veď Ježiš bol ukrižovaný pre ľudské neprávosti. Jeho prebodnuté ruky sú útočiskom a objímajú ľudí vždy, keď ich ohrozujú priepasti hriechu. V nich môžu nájsť uzdravenie a odpustenie.
 
Tak, ako bol Ježiš vzkriesený na záver hranej krížovej cesty, tak aj ľudia majú nádej na večný život. Ježišovo vzkriesenie je pre celé ľudstvo znamením, že kríž je nevyhnutným prechodom na ceste k svetlu.
 
TO ABU informovali Dominika Suchodolinská a Mária Sabová
 
V Šúrovciach mohli diváci vidieť hranú krížovú cestu očami mladých

Mladí zo Šúroviec, v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom, už po šiestykrát pripravili hranú krížovú cestu. (Foto: autorky)

SPRÁVY

 

NOVINKY