V Seredi požehnali obnovené pastoračné priestory

SEREĎ 14. septembra 2022 - V nedeľu 11. septembra boli požehnané obnovené pastoračné priestory v objekte pod farskou budovou pri farskom Kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi. Stalo sa tak po slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol spolu s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom, za účasti viacerých kňazov a veriacich.

Na úvod svätej omše, dekan farár Ján Hallon vyjadril svoju vďačnosť za toto stretnutie, pri ktorom prítomným v krátkosti priblížil históriu farských priestorov tzv. „Pivnice“, v ktorých, najmä počas hlbokej totality, sa uskutočňovali tajné stretnutia práve pod vedením vtedajšieho správcu farnosti Jána Sokola. Tieto priestory, navštevované aj významnými osobnosťami podzemnej Cirkvi, boli oázou povzbudenia vo viere v ťažkých časoch neslobody. Miestny dekan vyjadril nádej, že uskutočnená obnova priestorov, kde sa upevňovala viera predchádzajúcich generácii, chce nadviazať práve na tento odkaz a pokračovať v odovzdávaní kresťanskej viery v dnešnej dobe.
 
Ako potom v závere svojej homílie zdôraznil aj hlavný kazateľ Mons. Ján Sokol, „nech tieto pastoračné priestory slúžia k ešte väčším aktivitám, aby táto farnosť bola stále živá a stávala sa  miestom svedectva viery pre tento svet.“ Po požehnaní obnovených priestorov nasledovalo pohostenie pre prítomných veriacich, spojené s rozhovorom s Mons. Jánom Sokolom, s ktorým zaspomínali na spoločné roky prežité vo farnosti.
 
Objekt farskej budovy, bol pôvodne postavený začiatkom 20. storočia ako Antal Vila, patriaca seredskému stavebníkovi Antonovi Kratochvíľovi. Neskôr v nej pôsobila rehoľná komunita sestier františkánok, a následne budova slúžila ako detské jasle. Od roku 1982 po presťahovaní z katolíckej fary, známej ako „Fándlyho fara“, sa budova stala miestom súčasného farského úradu.
 
Zdroj: Farský úrad Sereď/Ján Hallon a Ladislav Mišura
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Seredi požehnali obnovené pastoračné priestory

„Nech tieto pastoračné priestory slúžia k ešte väčším aktivitám, aby táto farnosť bola stále živá a stávala sa miestom svedectva viery pre tento svet,“ zdôraznil emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol. (Foto: Jozef Kavoň)

NOVINKY