V predvečer Adventu otvoria v Trnave Rok zasväteného života

TRNAVA 28. novembra 2014 - Rok zasväteného života, v ktorom si pripomíname 50. výročie dogmatickej konštitúcie Lumen gentium a dekrétu Perfectae caritatis, sa začne modlitbovým večerom v sobotu 29. novembra o 19.00 v pápežskej Bazilike Santa Maria Maggiore a eucharistickou slávnosťou v nedeľu 30. novembra o 10.00 v Bazilike svätého Petra.

Taktiež na Slovensku otvoria zasvätené osoby medzinárodný Rok zasväteného života spolu s biskupmi vo všetkých diecézach. Otvorenie tohto roka, vyhláseného na rok 2015 Svätým Otcom Františkom, je jeho prvou spoločnou celoslovenskou udalosťou. V Trnave otvoria Rok zasväteného života modlitbou slávnostných vešpier v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v sobotu 29. novembra 2014 o 17.30 hodine. Na toto slávnostné otvorenie za účasti arcibiskupa Mons. Jána Oroscha pozývajú zasvätené osoby všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle.
 
Modlitbové momenty na začiatku Roka zasväteného života nesú v sebe veľmi silnú mariánsku stopu a súvisia so začiatkom obdobia Adventu.
Božej Matke, vzoru a patrónke zasväteného života, sa zveruje zasvätený život vo svojich rôznych formách (rehoľné inštitúty, sekulárne inštitúty, zasvätené panny, spoločnosti apoštolského života, nové inštitúty), pretože „v Márii je celá Cirkev, ktorá kráča spolu: v láske toho, ktorý sa hýbe smerom k tomu, kto je slabší, v nádeji toho, kto vie, že bude sprevádzaný na svojej ceste, a vo viere toho, kto má osobitný dar, aby sa mohol oň podeliť. V Márii každý z nás poháňaný vetrom Ducha žije svoje vlastné povolanie na ceste v kráčaní“! (Rallegratevi 13).
 
facebook sharing button Zdieľaj
V predvečer Adventu otvoria v Trnave Rok zasväteného života

Plagát k Roku zasväteného života. (zdroj: www.zasvatenyzivot.sk)

NOVINKY