V Považanoch sa v predvečer Všetkých svätých stretli svätí

POVAŽANY 4. novembra 2016 - Obracajúc listy našich kalendárov sa mnohí, vidiac sviatočný deň, potešili. Keďže sviatočný deň je sviatkom Všetkých svätých, potešila sa i farnosť Považany, snažiac sa prispieť k sláveniu sviatku tematickým karnevalom. Ten sa uskutočnil v poslednú nedeľu mesiaca, 30. októbra, v kultúrnom dome v Považanoch.

Kultúrny dom, hostiac túto milú akciu, sa naplnil deťmi v kostýmoch vybraných svätých. Pri pohľade na hodnoverné masky sa najväčšmi skloňovali slová ako tvorivosť, fantázia a veľká šikovnosť ich rodičov.
 
Deti sa zhostili úlohy svätých na výbornú, poznajúc meno svojho svätého i čo-to zo životopisu. Po krátkom predstavovaní sa detí nasledoval pripravený program, v ktorom si naši "svätí" zahrali hry, zatancovali, zaspievali, dokonca aj zasúťažili o ceny v tombole. Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené chutné pohostenie, ktoré zaiste našlo v hladných žalúdkoch detí aj dospelých svoje miesto.
 
Kultúrny dom naplnený deťmi a rodičmi z Považian a Potvoríc zažil pekné popoludnie, dúfajúc, že aj touto formou sa spoločne prispelo k sláveniu nadchádzajúceho sviatku.
 
TO ABU informoval Michal Mišura
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Považanoch sa v predvečer Všetkých svätých stretli svätí

Deti sa zhostili úlohy svätých na výbornú, poznajúc meno svojho svätého i čo-to zo životopisu. (foto: Radoslav Gavač)

SPRÁVY

 

NOVINKY