V Poprade sa konalo celoslovenské stretnutie riaditeľov katolíckych škôl

POPRAD 19. októbra 2022 - V dňoch 18. - 19. októbra sa v Poprade v hoteli Satel uskutočnilo Celoslovenské stretnutie riaditeľov katolíckych škôl Slovenska. Prišlo vyše 170 účastníkov z celého Slovenska.

Za Trnavskú arcidiecézu sa na stretnutí v Poprade zúčastnil trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch spolu so svojím sekretárom vsdp. assessorom Lukášom Blažom a riaditeľom Arcidiecézneho školského úradu vsdp. Jánom Polákom. Medzi účastníkov zavítal aj nový minister školstva Ján Horecký. Vyjadril porozumenie a súčinnosť pri riešení problémov, v ktorých sa nachádza školstvo na Slovensku v súčasnosti.
 
Program stretnutia obohatila svojím príspevkom hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská. „Riaditelia cirkevných škôl a školských zariadení počas stretnutia objavovali spôsoby, ako sa stať dobrým lídrom, formy nenásilnej komunikácie a zároveň formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a odbornosti. Riaditelia tento čas mohli rovnako využiť na vzájomné zdieľanie a odovzdávanie skúseností vo svojich funkciách,“ informoval jeden z riaditeľov Damián Saraka.
 
Záver patri svätej omši v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebroval predseda KBS Mons. Bernard Bober. Spojená bola spojená so slávnostným oceňovaním 20 riaditeľov a pedagogických zamestnancov za dlhoročnú prácu a rozvoj katolíckeho školstva na Slovensku. Dostali pamätnú plaketu sv. Cyrila a Metoda.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Poprade sa konalo celoslovenské stretnutie riaditeľov katolíckych škôl

Medzi účastníkov zavítal aj nový minister školstva Ján Horecký. (Foto: Maroš Labuda)

NOVINKY