Vo farskom kostole v Pobedime konsekrovali nový oltár

POBEDIM 29. januára 2019 - V druhú nedeľu v cezročnom období, 20. januára prežívala farská rodina v Pobedime slávnosť konsekrácie oltára, ktorú vykonal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Na slávnosti boli prítomní, okrem iných, aj kňazi - novomestský dekan Blažej Čaputa a pobedimský rodák Jozef Lednický. Autorom návrhu oltára a tiež ambóny (pozn. kazateľnice) je práve kňaz Jozef Lednický, ktorý oltár aj financoval. Spracovateľom návrhu je RNDr. Jozef Domin, ktorý okrem iného vytvoril oltár v Katedrále sv. Emeráma v Nitre. Tvar oltára bol prevzatý z osemhranných stĺpov, ktoré oddeľujú hlavnú loď kostola od bočných. Farba mramoru je totožná s pilastrami, ktoré sa nachádzajú v kostole.
 
V prednej časti oltára je mozaika, ktorej autorom je kapucín Robert Žilka. Mozaika znázorňuje košík s piatimi chlebami a dvoma rybami. Originál sa nachádza vo Svätej zemi v Tabghe, čo je miesto, kde podľa tradície Ježiš rozmnožil chlieb a ryby. Vo vnútri oltára sú uložené relikvie pápeža sv. Adeodata. V homílii trnavský arcibiskup Ján Orosch okrem iného vyzval veriacich, aby oni sami boli tými najkrajšími ozdobami kostola.
 
TO ABU informoval Ľuboš Tvrdý
 
(Aktualizované 4. februára 2019 o 9:00 h)
 
Vo farskom kostole v Pobedime konsekrovali nový oltár

V nedeľu 27. januára 2019 konsekroval vo farskom kostole v Pobedime nový oltár-obetný stôl trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. (Foto: archív RKFÚ Pobedim)

SPRÁVY

 

NOVINKY