V Piešťanoch prijali sviatosť birmovania vo dvoch farnostiach

V sobotu 8. júna dopoludnia udelili sviatosť birmovania v oboch farnostiach kúpeľného mesta Piešťany súčasne. V kostole sv. Štefana, uhorského kráľa birmoval Mons. Ján Orosch, apoštolský administrátor "sede vacante" a v kostole sv. Cyrila a Metoda biskupský vikár Róbert Kiss.

V sobotu 8. júna dopoludnia slávili vo farnosti sv. Štefana v Piešťanoch slávnosť, pri ktorej prijalo sviatosť birmovania 42 birmovancov. Sviatosť kresťanskej dospelosti im vyslúžil Mons. Ján Orosch, apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy „sede vacante“.
V homílii otec biskup pripomenul birmovancom, že je veľmi dôležité žiť a rozhodovať sa podľa katolíckeho svedomia a viery, aby boli vernými svedkami Ježiša Krista. Na záver  birmovanci poďakovali otcovi biskupovi za vyslúženie sviatosti kresťanskej dospelosti. Kňazom farnosti i animátorom poďakovali za starostlivosť a prípravu k prijatiu sviatosti birmovania. Zároveň poprosili otca biskupa, kňazov a animátorov o modlitby, aby vytrvali na nastúpenej ceste za Kristom po celý svoj život.
 
V ten istý deň dopoludnia prijali sviatosť birmovania aj v druhej piešťanskej farnosti sv. Cyrila a Metoda. 70 birmovancov otvorilo svoje srdcia pôsobeniu Ducha Svätého. Sviatosť kresťanskej dospelosti udelil biskupský vikár Róbert Kiss.
V príhovore pripomenul dôležitosť lásky pre ľudský život. Citoval súčasného Svätého Otca Františka, aby sa mladí nebáli mať vysoké ideály, aby snívali o veľkých veciach a boli pripravení hľadať a plniť Božiu vôľu. Na záver zástupca birmovancov poďakoval biskupskému vikárovi za udelenie sviatosti birmovania a poprosil ho o modlitbu pre svojich duchovných synov a dcéry.
 
foto: www.nockostolov.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Piešťanoch prijali sviatosť birmovania vo dvoch farnostiach

Farský kostol sv. Štefana, uhorského kráľa v starej časti kúpeľného mesta Piešťany.

NOVINKY