V Novom Meste n. Váhom oslavujú založenie cirkevných škôl

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 11. decembra 2016 - Pontifikálnou svätou omšou vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, sa v piatok 9. decembra 2016 začali oslavy 25. výročia založenia Základnej školy a 20. výročia založenia Gymnázia sv. Jozefa.

Slávnosť sa konala na sviatok sv. Petra Fouriera - spoluzakladateľa Kongregácie školských sestier de Notre Dame. Zároveň bol sv. Peter Fourier vyhlásený za spolupatróna školy popri sv. Jozefovi. S arcibiskupom Oroschom koncelebrovalo pätnásť kňazov, medzi nimi jeden bývalý žiak školy. Pri oltári posluhoval jeden diakon - tiež bývalý žiak školy.
 
Na slávnostnej akadémii, ktorú pripravili študenti a žiaci Spojenej školy sv. Jozefa so svojimi pedagógmi, boli ocenení učitelia a zamestnanci školy, ktorí tu pracovali najmenej 15 rokov. Zúčastnili sa sestry slovenskej i českej provincie za účasti generálnej predstavenej Kongregácie školských sestier de Notre Dame sr. Anežky Bednářovej. Význam katolíckej školy ocenili predstavitelia mesta, Ministerstva školstva, kultúry a športu SR, Trenčianskeho samosprávneho kraja a iní hostia. Spojená škola sv. Jozefa, ktorej súčasťou je základná škola a gymnázium, nadväzuje na tradíciu kresťanského školstva v Novom Meste nad Váhom, keď tu v rokoch 1927 – 1945 existoval Ústav sv. Jozefa. Základnú školu sa vďaka úsiliu rodičov a Kongregácie školských sestier de Notre Dame, ktorá je jej zriaďovateľom, podarilo znovu obnoviť v roku 1991. Cirkevné gymnázium bolo založené v roku 1996. Spojená škola sv. Jozefa datuje svoj vznik od roku 2008.
 
Prvou riaditeľkou školy bola sestra Inocencia Znášiková, ktorá v roku 2013 prevzala výročnú cenu primátora mesta „Osobnosť mesta“. Z radov absolventov cirkevnej školy si zvolili zasvätený život štyri rehoľné sestry, jeden kňaz a dvaja diakoni. Snahou pedagogického zboru je žiakov nielen vzdelávať, podnecovať ich tvorivosť, rešpektovať ich osobnosť, ale najmä vychovávať v duchu kresťanskej morálky. Usilujú sa vytvárať harmonickú syntézu medzi poznaním a vierou, ale aj medzi vierou a životom. Cieľom ich snaženia je vytvárať v škole ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa evanjelia. Jednotnému pôsobeniu v tomto duchu napomáhajú spoločné sväté omše, modlitby, duchovné obnovy, účasť na kresťanských festivaloch a stretnutiach. Ich poďakovanie patrí všetkým, ktorí priamo alebo nepriamo prispeli k úspešnému fungovaniu školy a zveľaďovali jej dobré meno.
 
TO ABU informovala sr. Auxiiia Matlová ŠSND
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Novom Meste n. Váhom oslavujú založenie cirkevných škôl

Z radov absolventov cirkevnej školy si zvolili zasvätený život štyri rehoľné sestry, jeden kňaz a dvaja diakoni. Snahou pedagogického zboru je žiakov nielen vzdelávať, podnecovať ich tvorivosť, rešpektovať ich osobnosť, ale najmä vychovávať v duchu kresťanskej morálky. (foto: sr. Auxilia Matlová ŠSND)

SPRÁVY

 

NOVINKY