V Novom Meste nad Váhom požehnali novú triedu materskej školy

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 10. decembra 2022 - Na sviatok sv. Petra Fouriera, 9. decembra sa konala v Novom Meste nad Váhom slávnosť požehnania novej 4. triedy Materskej školy bl. Matky Alexie, ktorej zriaďovateľom je Kongregácia školských sestier de Notre Dame.

V súčasnosti prevláda v spoločnosti veľký záujem rodičov o umiestnenie ich detí do materských škôl. Na túto potrebu zareagovala aj Kongregácia školských sestier de Notre Dame v Novom Meste nad Váhom rozšírením vyučovacích priestorov Materskej školy bl. Matky Alexie. V piatok 9. decembra bola jedna nová trieda sprístupnená pre vyučovací proces jej požehnaním, ktoré prišla do Nového Mesta nad Váhom vykonať hlava Trnavskej arcidiecézy. Program začali slávnostnou svätou omšou v kaplnke sestier, ktorej predsedal trnavský arcibiskup Ján Orosch. Spolu s ním svätú omšu koncelebrovali kňazi farnosti. Prítomní boli i bratia františkáni.
 
V nových priestoroch materskej školy nasledovalo samotné požehnanie za účasti pozvaných hostí a detí. Prítomné boli sestry z generálneho domu kongregácie, bavorskej provincie a z komunít slovenskej provincie. Zúčastnili sa ho tiež hostia z Mestského úradu Nové Mesto nad Váhom na čele s primátorom, podniku Stabilit a zástupkyne mestských materských škôl. Deti pripravili veľmi milý program a potom nasledovalo spoločné agapé. Sestry notredamky prežívali vďačnosť za požehnanie materskej školy a aj za každého človeka, ktorý k tomu prispel.
 
TO ABU informovala sr. Auxilia Matlová, ŠSND
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Novom Meste nad Váhom požehnali novú triedu materskej školy

Program začali slávnostnou svätou omšou v kaplnke sestier, ktorej predsedal arcibiskup Ján Orosch. Spolu s ním svätú omšu koncelebrovali kňazi farnosti. Prítomní boli i bratia františkáni. (Foto: sr. Daniela Olejková, ŠSND)

NOVINKY