V niektorých dekanátoch a farnostiach platí zákaz verejných bohoslužieb

TRNAVA 23. decembra 2020 - Pre niektoré z dekanátov Trnavskej arcidiecézy začali platiť od soboty 19. decembra, pondelka 21. decembra a utorka 22. decembra sprísnené opatrenia, ktorými riaditelia regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) rozhodli o zákaze slávenia verejných bohoslužieb.

RÚVZ so sídlom v Trenčíne rozhodol o zákaze bohoslužieb pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava od soboty 19. decembra 2020. Od pondelka 21. decembra platí ten istý zákaz pre okres Komárno, ako o tom rozhodol RÚVZ so sídlom v Komárne. A nakoniec RÚVZ so sídlom v Nitre rozhodol o takom istom zákaze pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce od utorka 22. decembra. Pôsobnosť uvedených regionálnych úradov sa dotýka aj územia Trnavskej arcidiecézy. Na základe vyhlášok vydaných uvedenými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v rámci Trnavskej arcidiecézy zostanú počas Vianoc veriaci bez verejných svätých omší v dekanátoch Hurbanovo, Komárno, Nové Mesto nad Váhom a Šaľa.
 
Na základe uvedených, aktuálne platných, vyhlášok RÚVZ Komárno, RÚVZ Nitra a RÚVZ Trenčín oznamujeme, že v Trnavskej arcidiecéze z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie platia pre konanie bohoslužieb až do odvolania nasledovné sprísnené opatrenia:
 
– pre dekanáty Hurbanovo, Komárno a ich farnosti patriace do okresu Komárno na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 49 z 19. decembra 2020, ktorá nadobudla platnosť 21. decembra 2020, sa zakazuje výkon bohoslužieb za účasti verejnosti, pričom bohoslužby môžu byť vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom zabezpečenia online vysielania. Kňazi budú aj naďalej celebrovať sväté omše, aj keď bez účasti verejnosti podľa zapísaných úmyslov veriacich, ku ktorým sa je možné duchovne pripojiť, alebo ich sledovať prostredníctvom online prenosov. Zákaz sa nevzťahuje na obrad krstu, pohrebný obrad a sobášny obrad.
 
– pre dekanát Nové Mesto nad Váhom a jeho farnosti v rovnomennom okrese v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č. 47 z 18. decembra 2020, ktorá nadobudla platnosť 19. decembra 2020, sa zakazuje výkon bohoslužieb za účasti verejnosti, spovedania v kostoloch, pričom bohoslužby môžu byť vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom zabezpečenia online vysielania. Kňazi budú aj naďalej celebrovať sväté omše, aj keď bez účasti verejnosti podľa zapísaných úmyslov veriacich, ku ktorým sa je možné duchovne pripojiť, alebo ich sledovať prostredníctvom online prenosov. Zákaz sa tiež nevzťahuje na pohrebný obrad.
 
– pre dekanát Šaľa a jeho farnosti patriace do okresu Šaľa na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 52 z 21. decembra 2020, ktorá nadobudla platnosť 22. decembra 2020, sa zakazuje výkon bohoslužieb za účasti verejnosti, spovedania v kostoloch, ako aj individuálnych návštev kostolov, pričom bohoslužby môžu byť vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom zabezpečenia online vysielania. Kňazi budú aj naďalej celebrovať sväté omše, aj keď bez účasti verejnosti podľa zapísaných úmyslov veriacich, ku ktorým sa je možné duchovne pripojiť, alebo ich sledovať prostredníctvom online prenosov. Zákaz konania hromadných podujatí sa nevzťahuje na obrady krstu, pohrebné obrady, sobášne obrady, ako to nariaďuje Vyhláška ÚVZ SR č. 45/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí v  §4 ods. 2 písmena b).
 
V ostatných dekanátoch a farnostiach Trnavskej arcidiecézy platí Vyhláška ÚVZ SR č. 45/2020, v ktorej sa píše, že verejné bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži na 25 percent kapacity miest na sedenie v chrámoch. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Okrem toho, na základe vyhlášky zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia, ako je nosenie rúšok, dezinfekcia rúk a priestorov, podávanie Eucharistie na ruku, dodržiavanie rozostupov atď.
 
Zároveň upozorňujeme, že opatrenia sa podľa vývoja pandemickej situácie môžu každým dňom zmeniť aj v tých dekanátoch a farnostiach spadajúcich do okresov, kde je ešte stále možné sláviť bohoslužby aj za účasti verejnosti. Preto sa obraciame s prosbou na všetkých kňazov aj veriacich, aby neboli porušované predpísané protipandemické opatrenia. V záujme ochrany svojho zdravia, ale i zdravia našich blížnych, prosíme o maximálne možnú ohľaduplnosť, trpezlivosť a toleranciu, aby sme tak napriek sťaženým podmienkam s pokojom v srdci mohli prežiť vianočné sviatky narodenia nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
 
Ubezpečujeme veriacich, že všade tam, kde to ešte bude možné, sa kňazi budú snažiť zvýšiť počty svätých omší, ako sme ich o to požiadali. Veríme, že tí kňazi, ktorým to technické podmienky umožňujú, a zvlášť tam, kde je už slávenie bohoslužieb za účasti verejnosti nemožné, budú sväté omše vysielať v priamych prenosoch prostredníctvom webových stránok farností alebo profilov farností na sociálnych sieťach, či za použitia iných dostupných prostriedkov.
 
Vyzývame našich veriacich, aby využili možnosť sledovania sviatočných, či každodenných bohoslužieb aj prostredníctvom vysielania RTVS na rozhlasových vlnách alebo televíznych kanáloch, či cez katolícke médiá ako sú TV LUX, Rádio LUMEN, či Rádio Mária.
 
V niektorých dekanátoch a farnostiach platí zákaz verejných bohoslužieb

Ilustračná snímka. (Foto: www.unsplash.com/Thomas Vitali)

SPRÁVY

 

NOVINKY