V múroch Baziliky svätého Mikuláša v Trnave objavili kalich zo 16. storočia

TRNAVA 9. mája 2024 - Pri oprave fasády trnavskej Baziliky sv. Mikuláša na pôvodnú gotickú podobu, stavbári nečakane našli v dutine muriva severnej veže pozlátený strieborný kalich zabalený v papieri.

Neskorogotický kalich pochádza z roku 1520, ako je uvedené na nápise jeho spodnej strany. Je bohato zdobený - základňu tvorí šesť lupeňov, noha a košík kupy sú zlatníckou technikou zdobené striebornými rastlinnými ornamentmi s červenými brúsenými kameňmi. Na drieku nohy je šesť figúrok znázorňujúcich svätcov. Okrem Vzkrieseného, sa ostatné postavy nedajú identifikovať. K ich interpretácii pomôže ikonografický rozbor.
 
„Konsekračný kalich je opísaný v inventári farnosti z roku 1857 ako najstarší kalich, ktorý patril k liturgickému vybaveniu baziliky. V súčasnosti ho používajú kňazi slúžiaci v bazilike počas slávení svätých omší,“ uviedol farár Baziliky sv. Mikuláša a trnavský dekan Jozef Gallovič. Dodal, že odborníci z Krajského pamiatkového úradu navrhujú, aby bol zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok.
 
Nejde však o prvý náhodný vzácny nález v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. V roku 2005 pri oprave organu našli opravári v jeho vzduchovom kanáli ukrytú pompéznu barokovú monštranciu od Jána Silášiho z 18. storočia.
 
Vzácne sakrálne predmety veriaci zvykli ukrývať pred likvidáciou v čase perzekúcie, kedy sa komunistický režim všemožne snažil zničiť všetko posvätné, sakrálne a kresťanské. Je predpoklad, že neskorogotický kalich, ako aj ďalšie cennosti, ktoré ešte len čakajú na svoje objavenie, patria medzi takéto zachránené pamiatky prislúchajúce kresťanskému dedičstvu na Slovensku.
 
TO ABU informovala Júlia Kubicová
 
facebook sharing button Zdieľaj
V múroch Baziliky svätého Mikuláša v Trnave objavili kalich zo 16. storočia

Neskorogotický kalich pochádza z roku 1520, ako je uvedené na nápise jeho spodnej strany. (Foto: Júlia Kubicová)

NOVINKY