V Matúškove požehnali obnovenú budovu farského úradu

MATÚŠKOVO 8. septembra 2022 - V stredu 7. septembra trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, v rámci rekolekcie kňazov Galantského dekanátu, predsedal sláveniu svätej omše vo farskom kostole v Matúškove. Po svätej omši sa konal obrad požehnania obnovenej farskej budovy.

Práce na obnove budovy Rímskokatolíckeho farského úradu sa začali ešte počas pôsobenia Mons. Ladislava Szakála. O uskutočnenie významnej časti opráv sa zaslúžil vdp. Peter Nagy, ktorého vo vedení farnosti vystriedal bývalý farár dekan v Šali. Honorárny kanonik Mons. Ladislav Šálka, ktorý v súčasnosti spravuje farnosť Matúškovo, sa podieľal na dokončení opráv. Veľké poďakovanie patrí i  MUDr. Imrichovi Fischerovi, ktorý vkladal veľa svojich ľudských síl do opráv budovy i exteriéru fary a naďalej pracuje na jej zveľaďovaní.
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Matúškove požehnali obnovenú budovu farského úradu

Po svätej omši, ktorú v Matúškove celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch a spolu s ním koncelebrovali kňazi Galantského dekanátu pri príležitosti kňazskej rekolekcie, sa konal obrad požehnania obnovenej farskej budovy. (Foto: Zsolt Tóth)

NOVINKY