V Krakovanoch si pripomenuli tamojšieho rodáka, kňaza Ľubomíra Sedláka

KRAKOVANY 8. decembra 2020 - V pondelok 7. decembra si v Krakovanoch pripomenuli 15 rokov od chvíle, kedy si Pán povolal do večnosti tamojšieho rodáka, vdp. Ľubomíra Sedláka.

Spomienkovú svätú omšu v Krakovanoch pri tejto príležitosti celebroval trnavský arcibiskup Ján Orosch. Spolu so súčasnou hlavou Trnavskej arcidiecézy spomienkovú eucharistickú obetu koncelebroval emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol a ďalší traja kňazi. Emeritný arcibiskup Ján Sokol, spolužiak vdp. Ľubomíra Sedláka, sa v homílii podelil o svoje spomienky na ich spoločné študentské roky na gymnáziu v Topoľčanoch, neskôr na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave až po kňazskú vysviacku v roku 1957. Ďalej v homílii spomenul i tŕnistú cestu vdp. Ľubomíra Sedláka v kňazskej službe až po posledné okamihy jeho života. Vdp. Ľubomír Sedlák sa dožil 72 rokov.
 
Po svätej omši sa obaja arcibiskupi v sprievode rodiny a miestneho farára vdp. Mareka Jesenáka presunuli na cintorín. Tu sa na hrobe krakovanského rodáka, kde odpočíva po boku svojich starých rodičov a netere, pomodlili za spásu jeho nesmrteľnej duše a položili spomienkový veniec, ktorý bude pripomínať túto udalosť.
 
TO ABU informoval Jozef Sedlák
 
V Krakovanoch si pripomenuli tamojšieho rodáka, kňaza Ľubomíra Sedláka

Po svätej omši trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch a emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol, v sprievode rodiny a miestneho farára vdp. Mareka Jesenáka, položili spomienkový veniec na hrob krakovanského rodáka, vdp. Ľubomíra Sedláka. (Foto: Stanislav Sedlák)

SPRÁVY

 

NOVINKY