V Kostole sv. Anny v Trnave slávili celoslovenskú ekumenickú bohoslužbu

TRNAVA 23. januára 2023 - V Kostole svätej Anny v Trnave, ktorý spravuje Rímska únia Rádu sv. Uršule, slávili v nedeľu celoslovenskú ekumenickú bohoslužbu. Stretli sa tu členovia a pozorovatelia Ekumenickej rady cirkví a predstavitelia verejného života.

Celoslovenská ekumenická bohoslužba sa konala v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Modlitbová iniciatíva sa konala pod záštitou Ekumenickej rady cirkví a predsedu Rady pre ekumenizmus Konferencie biskupov Slovenska Mons. Jána Oroscha, ktorý sa na nej aj osobne zúčastnil. Priamy prenos bohoslužby priniesla RTVS.
 
„Každoročne v januári sa stretávajú kresťania, aby vzájomne vzdávali vďaku za Božiu starostlivosť, aby sa spoločne modlili za čas, ktorý je pred nami a ktorý zvykneme nazývať časom milosti,“ uviedol v kázni Róbert Géresi, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi.
 
„Večný Bože, pohliadni na tváre týchto svojich veriacich zhromaždených v tomto spoločenstve a pošli ich tam, kde len chceš.  Povzbuď ich svojím Svätým Duchom, aby pokračovali v robení dobra a domáhaní sa spravodlivosti pre tvoje stvorenie.  Podporuj ich, aby boli jedno, aby svet uveril, že ty si poslal svojho jediného Syna Ježiša, aby daroval svetu život,“ pripomenul v modlitbe arcibiskup Ján Orosch.
 
Celoslovenskú ekumenickú bohoslužbu hudobne sprevádzal Komorný zbor Vox Aurumque pod vedením Hany von Schlosser. V rámci podujatia zazneli skladby cirkevných hudobných skladateľov 17. storočia z územia Horného Uhorska.
 
Tohtoročná téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov znie: „Robte dobro, domáhajte sa práva“ (Iz 1,17). Materiály k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov pripravilo a uverejnilo Dikastérium na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví.
 
Ústredné ekumenické bohoslužby na Slovensku už niekoľko rokov tradične pripravuje Ekumenická rada cirkví v SR spoločne s Konferenciou biskupov Slovenska v čase Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Tento celosvetovo známy týždeň je na severnej pologuli stanovený od 18. do 25. januára. Dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam.
 
Podkladové materiály k modlitbám pripravujú každoročne iné kresťanské spoločenstvá z rôznych kútov sveta. V roku 1968 sa po prvýkrát začali používať materiály, ktoré spoločne pripravila Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví v spolupráci s Pápežskou radou na podporu jednoty kresťanov. Pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov na rok 2023 vybrala tému a pripravila materiály miestna skupina kresťanov zo Spojených štátov amerických (USA), ktorú zvolala Minnesotská rada cirkví.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Kostole sv. Anny v Trnave slávili celoslovenskú ekumenickú bohoslužbu

Modlitbová iniciatíva sa konala pod záštitou Ekumenickej rady cirkví a predsedu Rady pre ekumenizmus Konferencie biskupov Slovenska Mons. Jána Oroscha, ktorý sa na nej aj osobne zúčastnil. (Foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY