V Komárne sa modlili za duchovné povolania

KOMÁRNO 29. apríla 2015 - V Komárne sa v nedeľu Dobrého Pastiera, 26. mája uskutočnilo 26. modlitbové stretnutie veriacich maďarskej národnosti za duchovné povolania. Prvý takýto deň inicioval Mons. Karol Lénár ešte v čase, keď to bolo nedovolené zo strany štátnej moci. Veriaci sa zišli nielen z blízkeho okolia, ale i z Bušiniec, Vyškoviec, spod Zobora, z Bešeňova, od Štúrova a z iných miest. Spolu s prítomnými kňazmi sa pred svätou omšou modlili v uliciach mesta krížovú cestu.

Aj tohtoročnej svätej omši v plnom farskom Kostole sv. Ondreja predsedal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Koncelebrovalo s ním viacero kňazov z Maďarska i zo Slovenska. Slávnostným kazateľom bol P. József Boros z rehole Paulínov. Vyzdvihol dôležitosť kňaza a rehoľníka v tomto svete. Ježiš si vyberá svojich ohlasovateľov evanjelia podľa svojho rozhodnutia, ktoré niekedy nie celkom chápeme. I keď bol obklopený ľuďmi, ktorí boli aj jeho priateľmi (napr. Lazar), nepozval ich ku kňazstvu. Tak isto si nepovolal tých, ktorí ho oduševnene počúvali, napr. Nikodém alebo Zachej. Ani stotník, ktorý postavil synagógu a bol dobrým človekom, sa nestal kňazom. Ježišova voľba padla na Petra, ktorý sa až trikrát nepriznal k Ježišovi. Aj Tomáša, ktorý najprv pochyboval, poveril úlohou ohlasovať evanjelium. Kazateľ spomenul tiež svoj pôvod: pochádza z chudobnej dedinky na juhu Maďarska. I jeho rodičia boli chudobní. Pán si ho našiel pred 54 rokmi, aby ako chudobný rehoľník pozýval aj ďalších ku Kristovi. „Prázdne fary a prázdne stojace kláštory nie sú miestom, odkiaľ sa viera úspešne ohlasuje,“ povedal páter József Boros.
 
Na záver svätej omše trnavský arcibiskup Ján Orosch citoval svojho obľúbeného spisovateľa Jindřicha Šimona Baara, ktorý prirovnal kňaza ku zvonu. "Zvon pozýva k modlitbe, a zároveň ukazuje smer, kade treba ísť. Dnes už nemôžeme žiť iba zo spomienok na dávnu minulosť. Prítomnosť kňaza a rehoľníkov medzi veriacimi je zábezpekou, že aj budúce generácie si nájdu cestu k viere," povedal arcibiskup. Po svätej omši sa prítomní priateľsky stretli pri rozhovoroch vo farskej budove.
 
informoval Ladislav Tóth
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Komárne sa modlili za duchovné povolania

Tohtoročnej svätej omši v plnom farskom Kostole sv. Ondreja opäť predsedal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. (foto: Ivett Puskas)

NOVINKY