V Komárne oslávili 1. výročie vysielania Rádia Mária

V nedeľu 12. mája popoludní oslávili v Komárne 1. výročie zahájenia vysielania Rádia Mária zo štúdia v tomto juhoslovenskom meste.

Oslavu 1. výročia začali popoludní v Kaplnke sv. Anny v Komárne slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval biskupský vikár Róbert Kiss. Spolu s ním koncelebrovali István Horváth z Rádia Mária v Maďarsku spolu s ďalšími kňazmi z okolia Komárna.
V hosťami zaplnenenej kaplnke privítal biskupského vikára Kissa a koncelebrujúcich kňazov dekan Ladislav Elek.
 
Svätú omšu sprevádzal súbor Concordia z Komárna pod vedením Istvána Stubendeka "Svätou omšou Gyulu Belitzayho", ktorého 120. výročie narodenia pripadá na 12. mája, čo výrazne prispelo k zdôrazneniu slávnostného charakteru udalosti. Biskupský vikár Róbert Kiss vo svojej kázni ocenil veľký význam práce Rádia Mária v evanjelizácii a zaželal rádiu a všetkým, ktorí mu pomáhajú, požehnanú prácu aj do ďalších rokov.
 
Na záver svätej omše sa programový riaditeľ RM Slovakia Lóránt Lépes poďakoval biskupskému vikárovi, vedeniu rádia a dobrovoľníkom za doterajšiu podporu a prítomných pozval na prehliadku budovy štúdia, kde nedeľnú slávnosť zakončili malým bratským agapé.
 
text a foto: József Lapos
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Komárne oslávili 1. výročie vysielania Rádia Mária

Slávnostná svätá omša v Komárne z príležitosti 1. výročia vysielania Rádia Mária Slovakia.

NOVINKY