V Komárne slávili 24. modlitbový deň

V Nedeľu Dobrého pastiera, 21. apríla, sa uskutočnil v Komárne v poradí už 24. modlitbový deň maďarskej katolíckej komunity na Slovensku.

Duchovný program sa začal poklonou pred Oltárnou sviatosťou vo farskom Kostole sv. Ondreja. Po skončení poklony sa prítomní kňazi a veriaci pomodlili litánie k sv. Michalovi archanjelovi.
 
Nasledovala pobožnosť krížovej cesty, ktorá sa uskutočnila na námestí pred kostolom; počas nej si veriaci vypočuli rozjímania kardinála Josepha Ratzingera, ktoré sa modlil na Veľký piatok 2005, krátky čas pre jeho zvolením za pápeža.
 
Po skončení pobožnosti krížovej cesty sa veriaci vrátili do kostola, kde sa po modlitbe liturgie hodín začala slávnostná svätá omša. Jej hlavným celebrantom bol arcibiskup Mario Giordana, apoštolský nuncius na Slovensku. Spolu s ním koncelebrovali biskup Ján Orosch, trnavský apoštolský administrátor "sede vacante" a približne päťdesiat kňazov z rozličných diecéz Slovenska. Na konci svätej omše udelil apoštolský nuncius slávnostné požehnanie prítomným veriacim v mene Svätého Otca Františka.
 
Na Modlitbovom dni sa zúčastnilo viac ako dvetisíc veriacich z rozličných farností Trnavskej arcidiecézy a iných slovenských diecéz. Modlitbový deň v Komárne, v rámci ktorého sa veriaci tradične modlia tak za kňazov, rehoľníkov ako aj za svojich biskupov, bol teraz aj začiatkom novény k svätému Michalovi archanjelovi.
 
ThDr. János Karaffa/Pázmaneum
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Komárne slávili 24. modlitbový deň

Apoštolský nuncius Mario Giordana spolu s biskupom Jánom Oroschom a kňazmi počas svätej omše v Komárne.

NOVINKY