V Kolárove sa arcibiskup zúčastnil na dekanátnej kňazskej rekolekcii

KOLÁROVO 30. januára 2019 - Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch navštívil v mesiaci január Kolárovo, kde sa zúčastnil na kňazskej rekolekcii dekanátu Komárno.

Kňazskú rekolekciu začali slávením svätej omše vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie. Celebroval ju trnavský arcibiskup Orosch. Okrem kňazov dekanátu sa na nej zúčastnili aj miestni veriaci, tiež žiaci tamojšej cirkevnej školy. Arcibiskup Ján Orosch pozval kňazov k bratskému spolunažívaniu, ktoré je dobrým základom pastorácie v náročných podmienkach a zaspomínal si na časy komunizmu, keď práve kňazské - bratské spoločenstvo im pomáhalo prežívať náročné časy komunistickej diktatúry.
 
Veriacich pozval k tomu, aby pamätali na svojich kňazov a zvlášť mysleli na kňazov, ktorí v ich farnostiach pôsobili dávnejšie alebo sa už nachádzajú na odpočinku. Vyzval ich, aby im neváhali napísať pohľadnicu, či ich navštíviť, pretože im môžu pomôcť k prežívaniu radosti. Kňazská rekolekcia potom pokračovala úradnou časťou v budove miestnej fary.
 
TO ABU informoval Ľubomír Urbančok
 
V Kolárove sa arcibiskup zúčastnil na dekanátnej kňazskej rekolekcii

Okrem kňazov dekanátu sa na januárovej kňazskej rekolekcii v Kolárove zúčastnili aj miestni veriaci, tiež žiaci tamojšej cirkevnej školy. (Foto: Ľubomír Urbančok)

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »