Vyslali koledníkov Dobrej noviny ohlasovať Narodenie

TRNAVA 16. decembra - Na 3. adventnú nedeľu, 15. decembra, slávili v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave svätú omšu spojenú s vyslaním koledníkov Dobrej noviny.

Na svätej omši vyslania koledníkov Dobrej noviny sa zúčastnila asi tridsiatka zástupcov koledujúcich detí a mládeže z Trnavskej arcidiecézy. Hlavný celebrant, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Ján Pavčír odovzdal koledníkom pozdrav od otca diecézy - arcibiskupa Jána Oroscha a povzbudil deti, aby s radosťou prinášali posolstvo o narodení Ježiša Krista do všetkých domov. Na záver svätej omše koledníkom požehnal kriedu a udelil požehnanie na cestu nasledovania Krista týmto milým spôsobom. Deti napokon zaspievali veriacim, ktorí sa zúčastnili na svätej omši, koledy z pripraveného programu a vianočné vinše.
 
Koledovanie Dobrej noviny sa na Slovensku uskutoční už devätnásty krát. Deti spolu so staršími kamarátmi budú v čase od 24. decembra 2013 do 6. januára 2014 navštevovať  rodiny a zvestovať ľuďom radosť z narodenia Pána Ježiša. Výťažok z koledníckej zbierky bude zameraný na podporu charitatívnych projektov pre deti s postihnutím v Keni, Južnom Sudáne, Etiópii a Ugande.
 
Ján Hallon
 
facebook sharing button Zdieľaj
Vyslali koledníkov Dobrej noviny ohlasovať Narodenie

Koledníci Dobrej noviny predstavili veriacim v katedrále zopár piesní a vinšov z ich programu. (foto: archív ABÚ)

NOVINKY