V Katedrále sv. Jána Krstiteľa bude Výstava veľkoformátových fotografií

TRNAVA 21. júna 2019 - Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch v sobotu 29. júna 2019 o 17:00 h slávnostne otvorí v Katedrále sv. Jána Krstiteľa Výstavu veľkoformátových fotografií "Človek a viera", nad ktorou prevzal osobne záštitu.

Záštitu nad Výstavou veľkoformátových fotografií v Katedrále sv. Jána Krstiteľa prev­zal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, ktorý ju slávnostne otvorí v deň slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla, v sobotu 29. júna 2019 o 17:00 h.
 
Partnermi výstavy sú Trnavská arcidiecéza, Tlačová kancelária Konferencie bisku­pov Slovenska, Rádio LUMEN a Televízia LUX.
 
Výstava kultúrneho, duchovného a pastoračného významu bude prístupná širokej verejnosti v dňoch 29. júna - 19. júla 2019 v čase: pondelok - piatok 10:00 h - 12:30 h,
14:00 h - 16:00 h; sobota 11:00 h - 16:00 h
. Vstup je samozrejme voľný.
 
Za výstavou stojí spoločenstvo fotografov Človek a Viera. Toto spoločenstvo má v Českej republike 135 členov a ponúka 165-tisíc fotografií zadarmo, taktiež ponúka členom odborný a duchovný rast. U nás na Slovensku sme mali možnosť spoznať toto spoločenstvo prostredníctvom fotografov, ktorí fotografovali pri kňazských vysviackach či už v Bratislave alebo v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave v posledných cca 2 rokoch. Dá sa povedať, že poslaním tohto spolo­čenstva je evanjelizácia obrazom.
 
Na výstavu pozývame veriacich jednotlivých farností, učiteľov a žiakov škôl, ktoré sa nachádzajú na území na­šich farností, ale i všetkých ľudí dobrej vôle.
 
 
-to abu-
 
V Katedrále sv. Jána Krstiteľa bude Výstava veľkoformátových fotografií

Plagát informujúci o výstave v trnavskom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa.

SPRÁVY

 

NOVINKY