V katedrále slávili hodovú slávnosť Trnavskej arcidiecézy

TRNAVA 24. júna 2020 - Pri príležitosti hodovej slávnosti dnes kňazi i veriaci v trnavskom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa oslávili titul biskupského kostola a tiež hlavného patróna celej Trnavskej arcidiecézy.

„Slávime hody našej diecézy, Narodenie sv. Jána Krstiteľa. Spomínam si, keď sme ako bohoslovci čítali text «nech je zvelebený Pán Boh Izraela», jeden piatak mi ukázal prstom na slová «a ty chlapček budeš sa volať prorokom Najvyššieho». Povedal mi: «To budeš aj ty». Vtedy som si uvedomil, že tie slová nie sú iba modlitbou, ale je to niečo osobné. Preto aj hody Narodenia sv. Jána Krstiteľa v našej diecéze sú osobnou záležitosťou každého jedného z nás. Čo z nás je, čo z nás bude... Skúsme to teraz všetko odovzdať Pánovi. Nech Božia milosť cez tento odpust prúdi do nášho života a nech naša duša hoduje,“ voviedol prítomných veriacich niekoľkými slovami do jadra slávnosti generálny vikár Trnavskej arcidiecézy, vsdp. assessor Peter Šimko.
 
Práve on bol z poverenia trnavského arcibiskupa Jána Oroscha hlavným celebrantom dnešnej hodovej svätej omše. V jej úvode odovzdal prítomným v katedrále pozdrav hlavy Trnavskej partikulárnej cirkvi, arcibiskupa Jána. Keďže v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule sa konala biskupská vysviacka nového pomocného biskupa Spišskej diecézy Jána Kuboša, trnavský arcibiskup sa zúčastnil tejto slávnosti na severovýchode Slovenska. Spolu s generálnym vikárom svätú omšu koncelebrovali generálny vikár, vsdp. kanonik Róbert Kiss, biskupský vikár, vsdp. kanonik Ladislav Tóth, ďalší členovia Trnavskej arcibiskupskej kúrie a niekoľko desiatok kňazov arcidiecézy.
 
„Spolubratia kňazi, dobre vieme, že hody sú v podstate dňom zmierenia. Aj medzi nami, v našej diecéze. Nič sa nedá robiť nasilu, každý jeden z nás je v podstate unikátnym kvetom v Božej záhrade. A on sa otvorí iba vtedy, keď je to Božia milosť. Nemôžete chytiť niekoho pod krk a triasť ním. A tak sme tu pri Pánovi ako apoštoli. Rôzni. Aj z nich išli niektorí doprava, niektorí doľava, ale Kristus ich spájal. Myslime na to aj pri našich stretnutiach. Každý z nás v sebe nosí obrovský dar. Majme úctu a rešpekt aj voči tomu,“ zavŕšil dnešnú svätú omšu pozvaním k vzájomnej bratskej láske všetkých kňazov Trnavskej arcidiecézy, nielen tých prítomných na slávnosti, generálny vikár, vsdp. assessor Peter Šimko. Po záverečnom požehnaní a speve hymnu sa kňazi odobrali na Arcibiskupský úrad. Tam v jednoducho vyzdobenom veľkom refektóriu zotrvali vo vzájomných rozhovoroch.
 
facebook sharing button Zdieľaj
V katedrále slávili hodovú slávnosť Trnavskej arcidiecézy

Generálny vikár Trnavskej arcidiecézy, vsdp. assessor Peter Šimko bol z poverenia trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha hlavným celebrantom dnešnej hodovej svätej omše. (Foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY