V katedrále pribudne v nedeľu jedna svätá omša pre seniorov

TRNAVA 7. mája 2020 - V stredu 6. mája, teda včera, bolo obnovené verejné slávenie bohoslužieb za prísneho dodržiavania hygienických opatrení. Jedným z týchto opatrení je aj podmienka usporadúvať v nedeľu osobitné bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby z rizikových skupín obyvateľstva. V zmysle tohto opatrenia pribudne jedna nedeľná svätá omša aj v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave.

Od nasledujúcej nedele 10. mája 2020 pribudne v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa  v Trnave jedna osobitná nedeľná svätá omša pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby z rizikových skupín obyvateľstva. Táto svätá omša bude slávená ráno o 7:30 hodine.
 
Touto svätou omšou sa zadosťučiňuje rozhodnutiu hlavného hygienika Slovenskej republiky Jána Mikasa, v zmysle ktorého je pri konaní verejných bohoslužieb, keď prichádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí a existuje riziko ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19, potrebné dodržiavať predpísané protiepidemické opatrenia.
 
Odporúčame seniorom starším ako 65 rokov a osobám z rizikových skupín obyvateľstva, aby využili možnosť zúčastniť sa práve na tejto nedeľnej svätej omši v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorá bude bývať o 7:30 hodine.
 
-to abu-
 
V katedrále pribudne v nedeľu jedna svätá omša pre seniorov

Ilustračná snímka. (Foto: Sr. Julian Sedláková RPM)

SPRÁVY

 

NOVINKY