V katedrále otvorili Rok zasväteného života

TRNAVA 30. novembra 2014 - V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave sa na vigíliu Prvej adventnej nedele, v sobotu 29. novembra, zišli so svojím arcibiskupom Jánom Oroschom členovia reholí a inštitútov zasväteného života, ktorí pôsobia na území Trnavskej arcidiecézy. Zišli sa, aby spolu s rehoľníkmi a zasvätenými celého sveta prijali dar Svätého Otca Františka a otvorili Rok zasväteného života.

Slávnosť začali vo večerných hodinách spevom adventnej antifóny „Príď, Kriste, príď nás vykúpiť“. Na úvod stretnutia všetkých prítomných privítal otec arcibiskup Ján Orosch. Spomenul, že Svätý Otec vyhlásením Roka zasväteného života len vyhovel početným prosbám. Nasledovali slávnostné prvé vešpery, ktoré svojím spevom viedli sestry premonštrátky. Po krátkom čítaní sa prítomným v homílii prihovoril don Pavol Grach, SDB. Vyzval všetkých zasvätených k pravej radosti – radosti nielen pre radosť, ale radosti z toho, že si ich vyvolil sám Boh – vyvolil, povolal a verne ich volá a sprevádza na ceste k svätosti.
 
Po skončení vešpier sa ujal slova otec arcibiskup Ján Orosch a zo srdca sa poďakoval všetkým rehoľníkom a zasväteným za ich ochotnú, vytrvalú a pokornú službu. Spomenul i rehoľníkov, ktorých mal možnosť v živote poznať, ktorí mu boli a sú nápomocní a ktorým vďačí za zázemie a podporu i v ťažších chvíľach svojej kňazskej služby. Slávnosť zakončili zo srdca zaspievanou pápežskou hymnou a mariánskou antifónou.
 
informovali Školské sestry de Notre Dame
 
facebook sharing button Zdieľaj
V katedrále otvorili Rok zasväteného života

Rok zasväteného života otvorili v trnavskej katedrále modlitbou prvých vešpier Prvej adventnej nedele. (foto: archív ABÚ)

NOVINKY