V katedrále oslávili životné jubileum biskupa Oroscha

Apoštolský administrátor "sede vacante" Trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Orosch oslavuje 60 rokov. Za životné jubileum poďakoval na slávnostnej svätej omši, ktorú dnes celebroval v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Na slávnosti sa zúčastnili viacerí biskupi zo Slovenska i Maďarska, vyše stovka kňazov z viacerých diecéz, rehoľníci a rehoľníčky, predstavitelia spoločenského a verejného života. V ďakovnej modlitbe sa s oslávencom spojil i zástup veriacich z Trnavy a okolia, miest, na ktorých v minulosti pôsobil, ako aj poslucháči Rádia LUMEN.

Ján Orosch sa narodil 28. mája 1953. Za kňaza bol vysvätený 6. júna 1976 v Bratislave. Bol kaplánom v Komárne, administrátorom v Bušinciach, Okoči a Hodruši-Hámroch. Neskôr pôsobil vo Vyškovciach nad Ipľom. Potom bol farárom v Nových Zámkoch, v Bratislave-Prievoze, Bratislave-Čuňove, dekanom, administrátorom a farárom v Štúrove. Za titulárneho biskupa seminského bol vyvolený 2. apríla 2004. O mesiac neskôr (2. mája) bol konsekrovaný za biskupa v Trnave. Pôsobil ako generálny vikár Bratislavsko-trnavskej a potom Trnavskej arcidiecézy. Apoštolským administrátorom "sede vacante" je od 2. júla 2012.
 
Biskup Orosch, ktorý všetkých na svätej omši privítal, patrí podľa svojich slov medzi tých, ktorí by svoje životné jubileum oslávili najradšej v ústraní a v súkromní. Na druhej strane vnímal možno "nevyslovené očakávania blízkych, spolubratov, dobrych známych a priateľov". Pripomenul, že za svoje jubileum už ďakoval v bratislavskom kostole Blumentál, kde bol pokrstený i vo farnosti Dunajská Lužná, kde v tamojšom Kostole Povýšenia svätého Kríža prijal ostatné sviatosti a mal v ňom aj primičnú svätú omšu.

"Jediným správnym a opodstatneným dôvodom slávnosti, ako je táto dnešná, je vyjadrenie úprimnej vďaky Pánu Bohu za dar života a dar povolania do Cirkvi," povedal biskup Orosch. Kňaz - biskup podľa jeho slov vo chvíľach jubilea myslí na svoje kňazstvo. Poďakoval preto Bohu za tento "veľký a nezaslúžený dar" slúžiť mu v kňazskej a biskupskej službe a požiadal o modlitbu, aby sa mohol stávať dobrým pastierom až do konca života. Ten prežil aj službou vo farnostiach, kde žijú veriaci maďarskej národnosti. Za nich i za kňazov, s ktorými počas tridsiatich z 37 rokov svojej služby osobitne poďakoval v maďarskom jazyku.

Biskupovi Oroschovi v homílii poďakoval za službu eparchiálny mukačevský biskup Mons. Milan Šášik CM. "Ján, stáli sme pred takmer 37 rokmi spoločne pred otcom biskupom Júliusom Gábrišom, ktorý nás 37 vysvätil za diakonov a za kňazov. Prežívali sme kňazskú službu v ťažkých časoch a som vďačný, že sme mohli spolupracovať 14 rokov prenasledovania a rozličných diskriminácii spolu. Že boli momenty, keď bolo treba povzbudzovať sa navzájom, keď sme sa spolu modlili, keď sme pricházali slúžiť našim veriacim aj tajne," povedal biskup Šášik.

Kazateľ ďakoval Bohu, že dal biskupovi Oroschovi silu ostať pri všetkých tlakoch a prenasledovaniach verný Kristovi a jeho Cirkvi. "Som presvedčený, že tak chceš slúžiť Pánovi aj teraz, keď sú iné tlaky, iné ťažkosti, keď sekularizácia dolieha a využíva všetky dostupné prostriedky, aby mohla manipulovať ľuďmi a viesť ich tam, kde ich chce mať. Pastier Cirkvi to nemal nikdy ľahké. Dnes je to zvlášť spojené s problémami, a preto ti zo srdca prajem, aby si túžil aj naďalej byť svätým, aby si rástol vo viere a spoliehal sa na Pána, že napokon on je Ten prvý pastier Cirkvi, ktorý už zvíťazil," dodal biskup Šášik.

K zástupu všetkých, ktorí dnes biskupovi Orosch prišli zablahoželať k jubileu, sa v závere prihovoril apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Službu ocenil v mene biskupov predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. Oslávenca pozdravili v príhovroch i trnavský župan Tibor Mikuš a primátor Vladimír Butko. V mene kňazov sa prihovorili generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Pavčír, biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich Trnavskej arcidiecézy Róbert Kiss a za veriacich Veronika Koláriková.

Dnešná ďakovná liturgická slávnosť v katedrále bola spojená aj s odhalením a požehnaním pamätnej tabule na pripomienku biskupov Mons. Petra Dubovského a Mons. Pavla Hnilicu, ktorých telesné pozostatky sú uložené práve v krypte tohto chrámu. "Boli to pastieri, ktorí v tých ťažkých časoch komunizmu sa nebáli ísť vpredu a ukazovať cestu tým ostatným, a nebáli sa ísť v zadu a znášať utrpenia a v tých chvíľach povzbudzovať i ostatných," povedal o dvoch rehoľníkoch Spoločnosti Ježišovej jej súčasný provinciál P. Peter Bujko SJ.
 
zdroj: www.tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
V katedrále oslávili životné jubileum biskupa Oroscha

NOVINKY