V Hlohovci spomínali na zrušenie Gréckokatolíckej cirkvi

HLOHOVEC 11. mája 2015 - V piatok 8. mája, v deň 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, sa vo františkánskom kostole a kláštore v Hlohovci uskutočnila spomienková akcia na ďalšie dôležité a zároveň smutné výročie - 65. výročie násilného zrušenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku komunistickým režimom a internovanie vyše 70 gréckokatolíckych kňazov vo vyprázdnenom františkánskom kláštore v Hlohovci.

Paradoxne, sloboda, ktorá nastala po ukončení 2. svetovej vojny priniesla pre Cirkev mnoho neslobody, útrap a mučeníckych svedkov viery. Spomienkové podujatie pripravila Konfederácia politických väzňov a Rehoľa františkánov. Hlavným bodom spomienkového podujatia bola gréckokatolícka svätá liturgia, ktorú viedol pražský apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko. Po nej nasledovalo odhalenie a požehnanie pamätnej tabule a svedectvá internovaných kňazov. Následne sa zhromaždenie presunulo do františkánskeho oratória, hore za hlavným oltárom, kde gréckokatolícki kňazi v rokoch 1950 - 1951 denne slúžili sv. liturgiu. Podujatie bolo ukončené prehliadkou Vlastivedného múzea v Hlohovci.
 
Medzi internovanými kňazmi bol aj bl. biskup Vasiľ Hopko, mnohí profesori, či napr. otec arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi ako aj mnohí ďalší významní gréckokatolícki kňazi, ktorí boli násilne odlúčení od svojich rodín a farností. Vo svedectvách zaznelo aj ocenenie a vďaka za pomoc a ľudské prijatie týchto väzňov komunistického režimu domácimi Hlohovčanmi. Biskup Ladislav Hučko vo svojom príhovore prečítal spomienky svojho prastrýka, prof. Mikuláša Rusnáka, ktorý bol jedným z internovaných kňazov a poukázal na fakt, že hlohovecká internácia bola duchovnými cvičeniami pred ťažšími časmi, ktoré týchto väzňov komunistického režimu čakali neskôr. Okrem bratov františkánov sa na spomienkovej slávnosti zúčasnili aj gréckokatolícki kňazi pôsobiaci v regióne.
 
br. Jozef Čirák OFM
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Hlohovci spomínali na zrušenie Gréckokatolíckej cirkvi

Hlavným bodom spomienkového podujatia bola gréckokatolícka svätá liturgia, ktorú viedol pražský apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko. (foto: br. Jozef Čirák OFM)

NOVINKY