V Hlohovci slávili Nanebovzatie Panny Márie na miestnom zámku

HLOHOVEC 14. augusta 2023 - Sviatok Nanebovzatia Panny Márie sa vo farnosti Hlohovec slávi tradičnou Zámskou púťou, ktorá je rozdelená na dve časti. V nedeľu 13. augusta 2023 sa konala prvá časť Zámskej púte.

Program začali modlitbou Loretánskych litánií vo farskom Kostole sv. Michala archanjela, odkiaľ sa sprievod za hry dychovky presunul do nádvoria hlohovského zámku, kde sa konala slávnostná svätá omša zo sviatku Nanebovzatia Panny Márie.
 
Hlavným celebrantom a kazateľom bol Rastislav Zelenay, hlohovský rodák a farár v Dubovej. Koncelebroval dekan Jozef Schwarz. Farár Zelenay vo svojej homílii hovoril o nástrahách tejto doby, najmä pre mládež, ktorú potrebujeme upevniť vo viere, aby vytrvali na ceste za Bohom.
 
Aj tento rok sa veriacim predstavili divadelníci v dobových kostýmoch, ktorí si rozdelili liturgiu slova a priniesli obetné dary. Po príhovoroch a poďakovaniach všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii Zámskej púte, bola možnosť bezplatne navštíviť priestory zámku.
 
TO ABU informovala Lucia Froncová
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Hlohovci slávili Nanebovzatie Panny Márie na miestnom zámku

Aj tento rok sa veriacim predstavili divadelníci v dobových kostýmoch, ktorí si rozdelili liturgiu slova a priniesli obetné dary. (Foto: Lucia Froncová)

NOVINKY