V Hlohovci sa konalo prijatie do Združenia mariánskej mládeže

HLOHOVEC 4. decembra 2023 - Vo farskom Kostole sv. Michala Archanjela v Hlohovci sa konalo prijatie anjelikov, čakateľov a členov do Združenia mariánskej mládeže.

Hlavným celebrantom bol páter Ondrej Skočík CM, koncelebroval dekan Jozef Schwarz. Do Hlohovca zavítala aj sestra Karitas Grobarčíková DKL. Táto sestra priniesla medaile, ktoré sa odovzdávajú podľa stupňa prijatia - so žltou stuhou anjelikom, s bielou čakateľom a s modrou členom.
 
Páter Skočík v kázni priblížil príbeh zázračnej medaily, ktorá má na zadnej strane zobrazené dve srdcia - Srdce Ježišovo a Srdce Panny Márie. Keďže sa prijatie konalo na prvý piatok mesiaca, hovoril o dôležitosti svätej spovede i o nadchádzajúcom Advente. Mladých povzbudil, aby vytrvali vo svojom záväzku. Po kázni sa konalo samotné prijatie. Do združenia vstúpilo 10 anjelikov, 6 čakateľov a 3 členovia. Liturgiu hudobne doprevádzal hrou na gitare Dominik Pecho zo skupiny jUnity. Slávnosť bola ukončená eucharistickým požehnaním a nasledovalo agapé v priestoroch fary.
 
TO ABU informovala Lucia Froncová
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Hlohovci sa konalo prijatie do Združenia mariánskej mládeže

Do združenia mariánskej mládeže v Hlohovci tentoraz vstúpilo 10 anjelikov, 6 čakateľov a 3 členovia. (Foto: Dominik Žažo)

NOVINKY