V Hlohovci sa konala krížová cesta ulicami mesta

HLOHOVEC 15. apríla 2022 - V Piatok utrpenia Pána, 15. apríla sa vo farnosti Hlohovec konala krížová cesta, ktorá viedla ulicami tohto mesta okolo troch hlavných kostolov.

Tradícia krížovej cesty ulicami mesta sa po mnohých rokoch obnovila v roku 2019 príchodom farára dekana Jozefa Schwarza. O 9:00 h ráno začali krížovú cestu pred františkánskym Kostolom Všetkých svätých. S dreveným krížom sa putovalo popri Váhu ku Kostolu Ducha Svätého, okolo farského Kostola sv. Michala a Kaplnky sv. Anny a zavŕšila sa na kalvárii na miestnom cintoríne. Pri nesení kríža sa striedali muži, ženy i deti farnosti. Po ukončení krížovej cesty si mohli veriaci vypočuť prednášku o hrobke Erdödyovcov na vrchu kalvárie, ktorá bola pre túto príležitosť sprístupnená verejnosti.
 
TO ABU informovala Lucia Froncová
 

 

facebook sharing button Zdieľaj
V Hlohovci sa konala krížová cesta ulicami mesta

S dreveným krížom sa putovalo popri Váhu ku Kostolu Ducha Svätého, okolo farského Kostola sv. Michala a Kaplnky sv. Anny a zavŕšila sa na kalvárii na miestnom cintoríne v Hlohovci. (Foto: Lucia Froncová)

SPRÁVY

 

NOVINKY