V Hlohovci oslávili svojho patróna sv. Michala

V nedeľu, 29. septembra sa vo farskom kostole sv. Michala archanjela v Hlohovci konala slávnostná svätá omša pri príležitosti jeho patrocínia. Hlavným celebrantom bol vsdp. dekan Jozef Schwarz a slávnostným kazateľom páter Jeremiáš Daniel Kvaka OFM, gvardián františkánov v Hlohovci.

Vo svojej homílii priblížil význam hodovej slávnosti. Okrem iného povedal, že Boh nám práve cez túto slávnosť dáva možnosť nanovo vybudovať, čo náš hriech zničil a zbúral. Každým hriechom niečo pokazíme, a to zlo vždy nejako ublíži, nechá ranu alebo niečo rozbité. Je to ako keď deti niečo rozbijú, a rodičia im odpustia ale rozbitá vec sa neposkladá naspäť a musí sa kúpiť nová. Hody sú oslavou Boha, aby sme mohli nanovo nakúpiť, čo sme duchovne rozbili a zničili.
 
Je to slávnosť rodiny. Ako prežívame, že Boh nás má rád a dáva nám svoje milosti, tak by sme mali lásku a dobrotu a prežívať aj v rodine. Schádzame sa ako spoločenstvo, a to je predobraz, ako to raz bude v nebi. Nemali by sme myslieť na veci, ktoré nás rozdeľujú, ale tešiť sa z toho, že sme opäť spolu. Život prináša ťažkosti, ale práve cez hody máme prežiť to, ako sa máme radi a patríme k sebe.
 
P. Kvaka ďalej spomenul niektoré vlastnosti svätého Michala. Michal nie je len bojovník, ale je aj ten, ktorý sa Bohu klania, ktorý ho uctieva a ktorý mu slúži. Je príkladom pre nás, aby sme Bohu ďakovali a uctievali si ho v modlitbe a vo sviatostiach. Je nám príkladom toho, že od Boha dostal nejakú úlohu a aj my by sme mali plniť povolanie, ktoré sme od Boha dostali, hoci sa nám zdá obyčajné a málo výnimočné. Pre Boha je každé povolanie výnimočné. Svätý Michal bojuje za Boha. I my sme pozvaní bojovať, ale nie násilím, ale šírením dobra, horlivosťou a vytrvalosťou za skutočné hodnoty.
 
Na záver pán dekan Schwarz poďakoval farskému spevokolu, ktorý spevom doprevádzal liturgiu i všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti.
V Hlohovci oslávili svojho patróna sv. Michala

SPRÁVY

 

NOVINKY