V Hlohovci obnovili po 19 rokoch púť na zámok

HLOHOVEC 21. augusta 2019 - Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie sa vo farnosti Hlohovec každý rok koná tradičná Zámocká púť, ktorá býva na miestnej Kalvárii. Tam slávnostný kazateľ, rodák Rastislav Nitran prirovnal Pannu Máriu k poslušnému mramoru v rukách sochára, ktorá ochotne počúvala a uskutočňovala Božie slovo vo svojom živote.

Tento rok sa po 19 rokoch konala svätá omša priamo v priestoroch hlohoveckého zámku, v nedeľu 18. augusta. Hlavným celebrantom bol riaditeľ Arcibiskupského úradu v Trnave Peter Šimko. Spolu s ním koncelebroval hlohovecký dekan Jozef Schwarz, kaplán Lukáš Čmehíl a františkán P. Andrej Valach OFM. V úvode požehnali obnovenú kaplnku vo vnútri zámku.
 
Slávnostný kazateľ Peter Šimko vo svojej homílii vyzdvihol dôležitosť mariánskej úcty. Spomínal morové utrpenie Hlohovčanov, aj obyvateľov v okolitých obciach. A na znak odvrátenia moru postavili predkovia nielen morový stĺp, ale sa aj zasvätili, že budú z vďaky putovať do Šaštína. Ľudia v dnešnej dobe skôr myslia na pozemské hodnoty, na majetky, majú všetko v živote riadne naplánované, ale vždy sa môže vyskytnúť nejaká mimoriadna situácia. Ako príklad spomenul povodne, ktoré sužovali mesto Hlohovec v čase, keď tu pôsobil ako kaplán, a ako sa ľudia zaplavených ulíc báli nielen o svoje majetky, ale i o svoje životy.
 
Stačí malí chvíľa a z pozemského majetku nezostane nič. Aj ten najvýznamnejší človek môže zo dňa na deň zostať odkázaný na iných. Kvôli tomu je dôležité utiekať sa k Nebeskej Matke, lebo len u Boha nájdeme jedinú istotu. Po svätej omši mohli veriaci navštíviť čiastočne zrekonštruovaný objekt zámku a vyfotiť sa s dobrovoľníkmi v dobových kostýmoch.
 
TO ABU informovala Lucia Froncová
 
V Hlohovci obnovili po 19 rokoch púť na zámok

Tento rok sa po 19 rokoch konala svätá omša priamo v priestoroch hlohoveckého zámku, v nedeľu 18. augusta. Hlavným celebrantom bol riaditeľ Arcibiskupského úradu v Trnave Peter Šimko. (Foto: Lucia Froncová)

SPRÁVY

 

NOVINKY