V Galante prijali posvätný rád diakonátu dvaja študenti teológie

GALANTA 2. júla 2018 - V nedeľu 17. júna vo farskom Kostole sv. Štefana kráľa v Galante prijali skrze vkladanie rúk a konsekračnú modlitbu trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha posvätný rád diakonátu Peter Gál z Veľkej Mače a člen komunity sv. Filipa Nériho, ktorá od 1. júla 2017 dostala do duchovnej správy farnosť Galanta, a Dávid Mészáros z Kráľovho Brodu.

Rektor Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave Daniel Ižold predstavil trnavskému arcibiskupovi kandidáta diakonátu Petra Gála a rektor Kňazského seminára v Rábe (maď. prekl. Győr) Zoltán Lukácsi predstavil zasa kandidáta Dávida Mészárosa, ktorý svoje štúdiá a formáciu ukončil v tomto meste v susednom  Maďarsku.
 
Po úvodných obradoch sa k obom kandidátom a ostatným veriacim, prítomným vo farskom kostole v Galante, prihovoril trnavský arcibiskup vo svojej homílii. Zdôraznil budúcim diakonom, tiež prítomným kňazom a veriacim, potrebu modlitby za duchovné povolania, keďže každoročne sa znižuje ich počet. Tiež povzbudzoval kandidátov aby sa snažili žiť svoje povolanie a vytrvali službe Kristovi a pripodobňovali sa mu.
 
Obrad vysviacky, po ukončení homílie, pokračoval prostráciou kandidátov za doprovodu litánií ku všetkým svätým. Potom nasledovala najdôležitejšia časť - vkladanie rúk a konsekračná modlitba arcibiskupa nad svätencami. Do dalmatík vysvätených diakonov obliekli ich súčasní principáli. Nasledovala dojímavá chvíľa, keď k dvom novovysväteným diakonom pristúpili spolu s trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom i na vysviacke prítomní diakoni, aby si s nimi vymenili znak pokoja.
 
Záver slávnosti patril tradične poďakovaniam, ktoré novovysvätení služobníci Cirkvi adresovali svätiteľovi, rodičom, predstaveným, ktorý pri nich stáli počas rokov ich výchovy v rodine, či počas ľudskej, duchovnej a intelektuálnej formácie v seminári. Svätú omšu skrášľoval zbor Zoltána Kodálya z Galanty. Slávnosť zakončili apoštolským požehnaním trnavského arcibiskupa Jána Oroscha a spevom pápežskej hymny.
 
TO ABU informoval Imrich Halász
 
V Galante prijali posvätný rád diakonátu dvaja študenti teológie

Posvätný rád diakonátu v Galante prijali Peter Gál z Veľkej Mače a člen komunity sv. Filipa Nériho, ktorá od 1. júla 2017 dostala do duchovnej správy farnosť Galanta a Dávid Mészáros z Kráľovho Brodu. (Foto: Miklós Szabó)

SPRÁVY

 

NOVINKY