V Gabčíkove požehnali hasičskú zbrojnicu a nový hasičský čln

GABČÍKOVO 3. mája 2022 - Pre obyvateľov Gabčíkova je významným sviatkom deň sv. Floriána, mučeníka, patróna hasičov. Počas predošlých dvoch rokov sa však kvôli pandémií slávnostná svätá omša na Kalvárii nemohla konať. Tento rok sa však situácia zmenila a uvedená slávnosť sa uskutočnila v nedeľu 1. mája za účasti mnohých veriacich.

Pred slávnostným sprievodom smerom na Kalváriu požehnal trnavský arcibiskup Ján Orosch novú časť hasičskej zbrojnice, ako aj nový hasičský čln. Po požehnaní sa domáci dobrovoľní hasiči, ako aj ostatní hasiči z okolitých dedín v sprievode dychovej hudby pobrali na neďalekú Kalváriu. Tu celebrovala hlava Trnavskej arcidiecézy slávnostnú svätú omšu.
 
Pri pohľade na rôznorodé uniformy prítomných hostí - hasičov nebolo možné nespomenúť si i na tých hrdinov z ich radov, ktorí obetovali svoje životy pre záchranu obyvateľstva tejto krajiny. Arcibiskup Ján Orosch si na svätej omši osobitne spomenul na svojho otca pri príležitosti 50. výročia jeho smrti. I on tragicky zahynul pri výkone hasičskej služby.
 
Ako koncelebranti boli na svätej omši prítomní miestny farár László Parák a farár z Vrakúňa János Zsidó. Prítomných pozdravil primátor mesta Iván Fenes. Trnavský arcibiskup Ján Orosch v homílií vyzdvihol myšlienku Antoine de Saint-Exupéryho: treba sa pozerať srdcom, ale nie svojimi očami. Naše veľké vzory, svätci, ako aj sv. Florián, mučeník zachovávali bdelosť srdca a schopnosť vidieť srdcom. Ich srdcia boli otvorené na prijatie Božej milosti.
 

 
Bős városunk egyik kiemelkedő és kedves ünnepe a Szent Flórián ünnepe. Ahogyan sok minden másról, úgy az elmúlt két évben ünnepeinkről is le kellett mondanunk. Ebben az évben az ünnepség május 1-jén valósult meg, amelyen sok helyi hívő és vendég vett részt.
 
A hagyományos tűzoltó felvonulást, a szertár új részének, valamint az abban helyet kapó motoros mentőcsónaknak megszentelése előzte meg. A szertartást Mons. Orosch János nagyszombati érsek úr végezte, aki a későbbi szentmise főcelebrálója volt. Orosch János érsek úr a szentmise keretében megemlékezett édesapja 50. halálának évfordulójáról. Ő is a tűz elleni harcban élét áldozó tűzoltó volt.
 
A kálvárián felállított oltárnál Parák László mostani, és Zsidó János korábbi plébánosok is helyet kaptak. Bős város és a helyi önkéntes tűzoltó alakulat nevében, Fenes Iván polgármester köszöntötte a meghívottakat. Jól csak a szívével lát az ember – kiemelte prédikációjában érsek úr Antoine de Saint-Exupéry gondolatait -, majd folytatta: ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. A nagy példaképeink, a szentek, s közöttük Szent Flórián is a lényegre tapintottak, arra, ami láthatatlan volt. Isten kegyelmére nyitott volt a szívük.
 

 

TO ABU informoval László Parák
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Gabčíkove požehnali hasičskú zbrojnicu a nový hasičský čln

Pri pohľade na rôznorodé uniformy prítomných hostí - hasičov nebolo možné nespomenúť si i na tých hrdinov z hasičského zboru, ktorí obetovali svoje životy pre záchranu obyvateľstva tejto krajiny. Patril medzi nich i otec trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, ktorý si na neho počas slávnostnej svätej omše osobitne spomenul pri príležitosti 50. výročia jeho smrti. (Foto: Angelika Mészáros)

NOVINKY