V Dunajskej Strede požehnali Cirkevnú materskú školu

DUNAJSKÁ STREDA 9. októbra 2017 - Vo štvrtok 5. októbra sa konalo slávnostné otvorenie a požehnanie priestorov Cirkevnej materskej školy pri Cirkevnej základnej škole sv. Jána apoštola v Dunajskej Strede.

Požehnaniu predchádzala slávnostná svätá omša. Celebroval ju trnavský arcibiskup Ján Orosch, ktorý priestory novovzniknutej Cirkevnej materskej školy požehnal. Na slávnosti sa zúčastnili biskupský vikár a kanonik Róbert Kiss, riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu a kanonik Ján Hallon, odborná referentka financovania cirkevných škôl Jana Brnová, školský dekan Dunajskostredského dekanátu Kristián Bozay, dekan dekanátu Dunajská Streda Mons. Ladislav Szakál, farár v Bake a pedagóg Cirkevnej základnej školy Ladislav Parák, členovia mestského zastupiteľstva Dunajskej Stredy, riaditelia cirkevných škôl, ako aj učitelia, žiaci a rodičia.
 
Na úvod riaditeľka Cirkevnej materskej školy privítala všetkých prítomných a poďakovala sa každému za akúkoľvek pomoc a podporu, ale predovšetkým Pánu Bohu za silu a vytrvalosť aj v tých najťažších chvíľach. Trnavský arcibiskup Ján Orosch vo svojom príhovore vyzdvihol výhody Cirkevnej materskej školy, ktorá okrem štandardného predprimárneho vzdelávania prináša do života detí a ich rodín Pána Boha. Po požehnaní novovzniknutej materskej školy sa žiaci a učitelia Cirkevnej základnej školy v Dunajskej Strede predstavili s krátkym kultúrnym programom.
 
TO ABU informoval Ladislav Parák
 
V Dunajskej Strede požehnali Cirkevnú materskú školu

Požehnaniu predchádzala slávnostná svätá omša. Celebroval ju trnavský arcibiskup Ján Orosch, ktorý priestory novovzniknutej Cirkevnej materskej školy požehnal. (Foto: autor)

SPRÁVY

 

NOVINKY