V Dunajskej Strede oslávili 10. výročie charitného diela

DUNAJSKÁ STREDA 15. októbra 2015 - Piatok 9. október bol v Dunajskej Strede dňom vďakyvzdania za desaťročnú charitatívnu službu katolíckych aktivistov, ktorí vo farnosti a v meste vydávajú svedectvo o Kristovi aj konkrétnymi skutkami pomoci a kresťanskej lásky medzi sociálne odkázanými a chudobnými.

Pred 10. rokmi sa Terciárky sv. Františka pod vedením vtedajšieho dekana - farára Róberta Kissa rozhodli založiť vo farnosti Spoločenstvo charitatívnej služby sv. Františka Assiského. K týmto dobrovoľníkom sa neskôr pridali aj členovia občianskeho združenia Svetlo a spoločne organizovali rôzne podujatia na pomoc odkázaným a chudobným.
 
Na oslave 10. výročia založenia charitného diela vo farnosti sa zúčastnili aj zástupcovia trnavského Arcibiskupského úradu - biskupský vikár, kanonik Róbert Kiss a riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslav Dzurech so svojím spolupracovníkom Igorom Strýčekom. Prišli aj vzácni hostia zo susednej Győrskej diecézy - generálny vikár Mons. László Németh a riaditeľ Győrskej diecéznej charity György Szabó. Po prijatí u primátora mesta Zoltána Hájosa sa v budove Obchodno-informačného centra v Dunajskej Strede uskutočnilo neformálne priateľské stretnutie riaditeľov susedných diecéznych charít, na ktorom boli prítomní aj vikári z oboch diecéz a miestny dekan Mons. Ladislav Szakál. Riaditelia prejavili veľkú ochotu spolupracovať v budúcnosti aj na medzištátnych charitatívnych dielach.
 
Ďakovnú svätú omšu v miestnom farskom kostole celebrovali obidvaja vikári spolu s dekanom Ladislavom Szakálom a kaplánom Erichom Jelencsicsom. Keďže oslavy sa konali pod záštitou primátora mesta, v jeho neprítomnosti ho na svätej omši zastupoval viceprimátor László Nagy spolu s poslancami mestského zastupiteľstva. Vo večerných hodinách pokračovala oslava v slávnostnej sieni Obchodno-informačného centra v Dunajskej Strede. Moderoval ju poslanec mestského zastupiteľstva a predseda OZ Svetlo Juraj Bugár. Hosťom priblížil desaťročnú činnosť charitného diela v meste a spolu s viceprimátorom mesta odovzdali zakladajúcim členom a dobrovoľníkom pamätné listy primátora mesta. Slávnosť ukončili neformálnou recepciou.
 
TO ABU informoval Ladislav Szakál
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Dunajskej Strede oslávili 10. výročie charitného diela

Hostí osláv 10. výročia založenia charitného diela v Dunajskej Strede prijal aj primátor mesta Zoltán Hájos. (foto: Attila Nagy)

NOVINKY