V Dunajskej Strede roznášali koledníci radosť z narodenia Spasiteľa

DUNAJSKÁ STREDA 1. januára 2023 - Koledníci Dobrej noviny v Dunajskej Strede tento rok opäť prinášali do rodín radostnú zvesť, že sa narodil náš Pán Ježiš Kristus. Spievaním krásnych kolied vyčarili rodinám úsmevy na tvárach, vniesli do ich príbytkov Kristovu lásku a pokoj.

Prostredníctvom koledovania sa konala zbierka pre deti z Kene na podporu projektu Zmeňme púšť na záhradu. Týmto spôsobom mohli rodiny pomôcť tým, ktorí sú v núdzi a potrebujú našu pomoc. Vianoce, sviatky lásky, kedy sa nám Boh daroval, nám pripomínajú, že najväčšie bohatstvo je niekoho obdarovať úprimnou láskou.
 
Koledníci vyrazili do ulíc po poludňajšom požehnaní farskej budovy. Potom až do neskorej večernej hodiny spolu s kaplánom Petrom Sklenárom, koledníkmi, gitaristami a vodičmi sprevádzajúcich áut neúnavne roznášali dobrú novinu. Navštívili pätnásť rodín v Dunajskej Strede a okolí, ktoré ich po 3 rokoch ,,covidovej odluky“ s veľkou radosťou a láskou prijali. Vďaka nim mohlo na účet Dobrej noviny putovať nádherných 562 eur.
 
TO ABU informovali Laura a Kristína
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Dunajskej Strede roznášali koledníci radosť z narodenia Spasiteľa

Koledníci až do neskorej večernej hodiny neúnavne roznášali dobrú novinu v Dunajskej Strede a okolí. (Foto: Kristína Újová)

NOVINKY