V Dulovej Vsi sa naposledy rozlúčili so zosnulým Pavlom Repkom

DULOVÁ VES 15. augusta 2021 - V obci Dulová Ves pri Prešove sa v piatok 13. augusta svätou omšou vo filiálnom Kostole sv. Michala Archanjela naposledy rozlúčili so zosnulým kňazom Trnavskej arcidiecézy Pavlom Repkom, ktorý odišiel do večnosti 7. augusta 2021. Zádušnú svätú omšu celebroval a pohrebné obrady viedol košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.

Spolu s ním koncelebrovali protosynkel Prešovskej archieparchie Mons. Ľubomír Petrík a prepošt košickej kapituly kanonikov Pavol Dráb. Prítomní boli aj ďalší kňazi oboch obradov z Košickej arcidiecézy, Prešovskej archieparchie a Trnavskej arcidiecézy, rehoľníci a rehoľníčky, bohoslovci, členovia hnutia Fokoláre a veriaci z obcí, kde zosnulý kňaz Pavol pôsobil.
 
Pavol Repko bol rodákom z farnosti Kokošovce filiálky Dulová Ves a pôvodne bol kňazom Prešovskej eparchie, neskôr bol inkardinovaný do Trnavskej arcidiecézy. Pôsobil  vo farnostiach Michalovce, Porostov, Breznička, Košice, Prešov, Preseľany, Modrý Kameň, Nová Ves nad Váhom, Bzinciach pod Javorinou a Cíferi.
 
Od roku 2016 bol výpomocným duchovným v Piešťanoch - sv. Cyrila a Metoda a zároveň pôsobil ako obhajca  zväzku Arcidiecézneho tribunálu v Trnave.
 
TO ABU informoval Štefan Ružbarský
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Dulovej Vsi sa naposledy rozlúčili so zosnulým Pavlom Repkom

Zádušnú svätú omšu celebroval a pohrebné obrady kňaza Trnavskej arcidiecézy, vdp. Pavla Repku viedol košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. (Foto: Štefan Ružbarský)

SPRÁVY

 

NOVINKY